Van beleid naar realiteit

Alumnibeleid verdient een hogere prioriteit. Maak studenten lid van de Windesheim-familie, luidt het advies van Peter van Helsdingen.

In win’ van 23 november meldde Gerard Buimer dat het binden van alumni van belang is voor de eigen opleiding. Ze kunnen de student goed informeren over wat je met de opleiding kunt doen, maar ook: “We zouden meer moeten profiteren van de inbreng van alumni”.  In 2016 ging een werkgroep in het kader van ‘Waardevol Windesheim’ aan de slag met onderzoek naar de initiatieven werden ondernomen richting alumni. Al snel was iedereen het erover eens: een relatie met een alumnus kan de kwaliteit van de opleidingen alleen maar ten goede komen. 

Maar ieder jaar studeren duizenden studenten af zonder dat we het grootste gedeelte van hen kunnen volgen. Het belang van Windesheim is duidelijk: aansluitend bij de human capital agenda van onze regio, willen we de student van nu en straks begeleiden op de weg van een leven lang leren. Vervolgopleidingen en -cursussen aanbieden aan oud-studenten is dus voor Windesheim van belang. Maar, dat moet niet alleen zitten in het verdienen van geld. Als we ze al goed in beeld hebben na hun studie (wat overigens wel steeds beter lukt), dan is de vraag hoe we alumni zódanig kunnen verleiden dat ze een relatie met Windesheim willen onderhouden.

Wat bindt de alumnus dan aan zijn ‘oude’ hogeschool? Buimer schreef in zijn stuk: “Studenten lijken niet veel met Windesheim te hebben, maar veel meer met hun opleiding”. En hij noemde journalistiek een voorbeeld van hoe het beter kan. Het alumnibeleid van de opleiding Journalistiek stelt: “Wanneer we insteken vanuit de wensen en behoeften van de alumnus dan vergroot je de kans op een actieve deelname. Luister naar je alumni, volg je doelgroep en geef ze aandacht. Naast hun behoeften, moeten we ook nadenken over hoe hen te betrekken en activeren zodat ze het netwerk ook echt gaan ‘bezielen’: deelnemen en informatie, kennis en contacten toevoegen waardoor het netwerk aan waarde wint.”

Betrekken, activeren, binden. Op decentraal niveau gebeuren op dit gebied al vele mooie dingen, zo ontdekten we. Door gebrek aan tijd en capaciteit bij de alumnicoördinatoren en andere medewerkers sneuvelen echter ook vaak veel initiatieven. Ik pleit er nog maar eens voor, dat het alumnibeleid een hogere prioriteit verdient binnen onze hogeschool. Maak van alumnibeleid dan ook nu echt alumnirealiteit. Richt een centraal gelegen en aangestuurd alumni-office in met een loketfunctie voor in- en externe relaties. Van hogeschoolbolwerk naar netwerkinstelling begint met een groeiend besef dat studenten moeten worden gezien als aspirant-alumni en dat zij – als voor hun opleiding voor Windesheim kiezen – vanaf het begin van hun studie lid zijn van de Windesheim-familie. Binnen een familie werk je doorgaans samen aan een levenslange, wederzijds zinvolle relatie. Als die relatie voor alle betrokkenen ook waarde oplevert, dan wordt de spreekwoordelijke Win-Win-Windesheim-situatie realiteit…

Peter van Helsdingen is manager Mediacentrum en Evenementen, en oud-projectleider alumni (waardevol Windesheim)

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *