Studenten erg tevreden over hun leven

Studenten en hoogopgeleide jongeren zijn over het algemeen erg tevreden met hun leven. Lid zijn van een vereniging draagt daar in belangrijke mate aan bij.

Bijna negentig procent van de hogeropgeleiden tussen de 18 en 25 jaar is tevreden met zijn of haar leven. Slechts 2,6 procent zegt ontevreden te zijn. De cijfers zijn afkomstig van de Landelijke Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Studentenvereniging
Tevredenheid over het leven in het algemeen hangt onder andere samen met sociale contacten en het sociale leven. Daarover zijn jongvolwassenen die een wo- of hbo-opleiding volgen of hebben gevolgd, meer tevreden dan degenen met een laag of middelbaar onderwijsniveau.

Dit wordt verklaard door de hogere deelname aan verenigingsactiviteiten van hoogopgeleiden in vergelijking tot de lagere onderwijsniveaus. Jongvolwassenen die regelmatig deelnemen aan verenigingsactiviteiten oordeelden positiever over hun sociale leven dan leeftijdsgenoten die dat niet doen.

Roerige levensfase
Jongvolwassenen gaan studeren of werken, ze gaan het huis uit, ze komen verder van hun ouders af te staan… het is kortom een ‘roerige levensfase’, stelt het CBS in de Jeugdmonitor. “Deze ingrijpende veranderingen kunnen een weerslag hebben op hun welzijn.”

Maar dat valt eigenlijk wel mee. Weliswaar zijn kinderen nog iets vrolijker, bleek uit eerder onderzoek, maar de jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) voelen zich even tevreden als de gemiddelde Nederlander. “Dit beeld is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd”, aldus de onderzoekers.

Liefde
Het CBS kijkt vooral naar de thuissituatie. Mensen zijn kennelijk het gelukkigst als ze met een partner samenwonen. Bijna even prettig is het voor jongeren om bij hun ouders te wonen – als die nog bij elkaar zijn, want in eenoudergezinnen is het minder goed toeven. (HOP / win’)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *