‘Je moet studenten aan je binden’

Alumnibeleid begint met studenten aan je binden. Aldus Gerard Buimer, alumni-coördinator voor de opleiding HBO rechten.

De Erasmus Universiteit heeft een fonds waarin dankbare alumni een bijdrage kunnen storten. Idee voor Windesheim?
‘Wat de universiteiten nu doen, is echt een heel ander verhaal. Voor het HBO geldt: je moet het klein houden. Studenten lijken niet veel met “Windesheim” te hebben veel meer met hun opleiding. Ik weet nog dat er ooit een windesheimbrede bijeenkomst voor alumni werd georganiseerd, en daar kwamen twéé inschrijvingen voor binnen.’

Wat doet HBO Rechten op dit vlak?
‘Nou, laat ik beginnen met: we kunnen méér doen. We zijn natuurlijk een jonge opleiding. Onze ‘oudste’ alumni – we hebben er nu zo’n 280 – zijn in 2012 afgestudeerd. Eigenlijk hebben we op dit moment alleen een LinkedIn pagina, en we vragen studenten bij de diploma-uitreiking of ze zich daar willen aanmelden. Daar delen we zaken als vacatures, open dagen van juridische instanties of de uitslag van de NSE enquête. Het kan veel meer. We hebben een alumnicoördinatoren overleg, en daar zie ik bijvoorbeeld dat ze bij Journalistiek veel actiever zijn, vooral op social media.’

Als ze geen geld doneren, wat kunnen alumni wél doen voor de opleiding?
‘We zouden veel meer kunnen profiteren van de input van alumni. Het merendeel van de studenten komt hier met het idee: ik wil advocaat worden! Maar dit is HBO Rechten; als je advocaat wil worden, moet je daarna naar de universiteit. Juist onze alumni kunnen uitleggen wat je met deze opleiding kunt doen. Dus vooral in het eerste jaar zouden we veel meer gebruik moeten maken van hun kennis, zodat studenten een beter beeld krijgen van de opleiding en het beroep. En met hun input zouden we ook mooie real time cases kunnen opzetten.’

Zijn oud-studenten überhaupt geïnteresseerd om weer op hun oude school te komen, en mee te denken?
‘Dat zijn ze zeker! In het kader van het Nieuwe Onderwijs Concept hebben we alumni uitgenodigd om mee te denken over onze visie, en bij die bijeenkomst straalde het enthousiasme en betrokkenheid er vanaf. En ik denk dat we op de goede weg zijn. Twee jaar terug schreven we 200 alumni aan voor een alumnidag, en toen hadden we 17 reacties; dit keer, met 280 alumni, kregen we 70 reacties. Op de enquête die we in september/oktober van dit jaar onder onze alumni hebben uitgezet , waarin we hen onder meer vroegen naar de aansluiting van het onderwijs en hun beroep en input vroegen voor de invulling van de alumnibijeenkomst op 17 november, kregen we een respons van 50 procent.’

Hoe krijg je dat voor elkaar?
‘We zijn een kleine opleiding; we kennen de studenten, weten wat ze na de opleiding zijn gaan doen en dat wordt door hen gewaardeerd. Je moet de studenten kennen, aan je binden, als je dat nooit hebt gedaan, dan komen ze ook niet terug.’ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *