Catalogus biedt overzicht alle studies

Studenten moeten zich vanaf volgend jaar inschrijven voor elk vak. En er komt een voor iedereen toegankelijke onderwijscatalogus.

Windesheim wil de persoonlijke leerroutes van studenten centraal stellen in de onderwijsorganisatie. Daarom gaan per 1 augustus fundamentele bedrijfsprocessen wijzigen. Een belangrijke rol krijgt een nieuw soort onderwijscatalogus, die transparantie brengt in allerlei opleidingsinformatie. De catalogus biedt zowel aan studenten als docenten een breed inzicht in alle onderdelen van de opleidingen. Studenten moeten de mogelijkheid hebben om leerroutes te kiezen en keuzes te maken over opleidingsgrenzen heen. De catalogus is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.

Tegelijk wordt overgegaan op een systeem waarbij studenten zichzelf moeten inschrijven op alle onderwijseenheden vanaf het eerste jaar. Daarmee komen studenten centraal te staan in de digitale omgeving van studiewijzers, roosters en resultaten.

“Het studentgedreven organiseren legt de klemtoon van de bedrijfsprocessen expliciet anders dan Windesheim gewend is”, aldus Elsbeth Vonkeman. Zij is programmamanager van het kernteam bedrijfsprocessen, daarin zitten ook dienstendirecteur Pieter Dieckmann en onderwijsdirecteur Ineke van der Wal. Een voorstel van het team over het faciliteren van de personalisatie ligt bij de managementteams.

Van der Wal: “De huidige bedrijfsprocessen worden gekenmerkt door sterke segmentering van studenten in klassen, docenten in opleidingen en opleidingen in domeinen. Daardoor hebben studenten alleen zicht op de studiegidsen van de eigen opleiding in de eigen community en de roosters van hun eigen klas.”

Dieckmann: “Ben je niet in een klas ingedeeld, dan kom je nergens. Nieuwe vormen van onderwijs hebben last van die segmentering. Die drempels gaan we wegwerken.” Als eerste stap is een vakkenoverzichten van alle domeinen openbaar gemaakt, via de nieuwe Sharenet-community ‘Onderwijscatalogus in opbouw’.

Voor studenten die de normale route volgen zal niet veel veranderen. Zij krijgen een standaard studieroute aangeboden en moeten zich voor alle vakken inschrijven. Vervolgens gaan ze zich aan het vak koppelen in Educator, de ELO en andere systemen.

“Docenten zullen een bijdrage moeten leveren aan het nieuwe systeem door het tijdig leveren van opleidingsinformatie. Maar we gaan ook zorgen dat het voor docenten eenvoudiger wordt, onder meer door het schrappen van invulvelden uit de WOS-tijd”, aldus Vonkeman.

Ook de diensten en de bedrijfsbureaus zullen anders gaan werken om het nieuwe systeem mogelijk te maken. Het team weet door de omvang van de operatie nog niet zeker of de invoering per augustus gaat lukken. Zo niet, wordt het augustus 2019. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *