Brandbrief Windesheim in Dialoog

“Het doel van Windesheim in Dialoog was het gesprek, de ontmoeting en de dialoog stimuleren en organiseren. Met het opheffen hiervan verdwijnt deze functie. Daarmee wordt ons inziens het kind met het badwater weggegooid.”

Aldus de brief van Arie Jansen en Francien Lange aan de medezeggenschapsraad. De beide medewerkers van WiD hopen dat de Raad zich zal buigen over het voornemen om Windesheim in Dialoog per 1 januari op te heffen, en dat ze zich wil inzetten voor ‘een omgeving waarin ook ruimte is voor het gesprek over waarden, in een samenleving die gekend wordt door polarisatie, tegenstellingen en waarheden in 140 tekens.’ De expertise om van ontmoetingen meer te maken dan een symposium en het opgebouwde netwerk van Windesheim in Dialoog mogen niet verloren gaan, aldus de brief. (MH)

Lees ook: ‘Bezinning laat zich niet opheffen’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *