Windesheim in Dialoog aan zijden draadje

‘Kijken we naar  de kosten, of naar de waarde?’

De toekomst van overkoepelend discussieplatform Windesheim in Dialoog is onzeker, vanwege bezuinigingen. Waarover moet binnen Windesheim vooral worden doorgepraat?

‘Gelukkig werkzaam leven’
“We leiden studenten op zodat zij kunnen werken maar ik zie het ook als onze verantwoordelijkheid om ze na te laten denken over hoe een ‘gelukkig werkzaam leven’ eruit zou kunnen zien. Hoe ga je volop in je werk op zonder jezelf erin te verliezen?”

Zonder Dialoog?
“We zouden met de opheffing van WiD wél een club mensen missen die debat agenderen, als slijpsteen voor de vorming van mening en overtuiging.”

Hoe dan?
“Nodig inspirerende gasten uit die levenslessen delen. Van een bootvluchteling tot een geslaagde advocaat. Van een ex-gedetineerde tot een IC-verpleegkundige.”

Anne Velema,
docent privaatrecht

 

‘Betekenisgeving’
“Over betekenisgeving en de verbinding daarin tussen jou als persoon en je professioneel handelen.”

Zonder Dialoog?
“Dan moeten we gesprekken op teamniveau activeren. Wat beweegt jou en hoe zie je dat terug in je werk en bij de student.”

Hoe dan?
“Misschien moeten docenten betekenisvolle momenten gaan filmen en die in groepen terugkijken. Of een pitch van vijf minuten houden tijdens de lunch? In ieder geval dicht bij hun dagelijkse werkplek.”

Marjolein Reijners,
docent pedagogiek

 

‘Creatief debat’
“Prestatiedruk.”
Zonder Dialoog?
“Er wordt een heleboel georganiseerd. Veelal vanuit eigen afdeling, wat soms erg interessant zou kunnen zijn voor studenten van hele andere opleidingen. Een creatief debat of lezingen die al worden georganiseerd vanuit de ene opleiding zou je in je eigen opleiding kunnen verwerken.”

Hoe dan?
“Bij elk debat en elke verdiepingsdag die georganiseerd wordt moeten we een opleiding zoeken waarvan medewerkers/studenten een compleet ander perspectief kunnen bieden.”

Martin Jans,
Windesheimpastor

 

‘Verbinding met samenleving’
“Bijna alles! Het mooie is dat we zo veel afdelingen en opleidingen hebben dat je dagelijks docenten en studenten zou kunnen benaderen om vanuit hun discipline hun zegje over de actualiteit te doen.”

Zonder Dialoog?
“Voor veel afdelingen geldt volgens mij dat ze in opleidingen denken, hooguit in domeinen, maar niet in termen van Windesheim.”

Hoe dan?
“Er is behoefte aan een afdeling die de verbinding weet te maken tussen Windesheim en samenleving. Ik stel me een club van mensen voor die weet wat er in de afdelingen speelt en meehelpt om dat naar buiten te brengen – en kennis van buiten naar binnen.”

Bas van der Meijden,
lerarenopleider geschiedenis

 

‘Van onderop’
“Actuele onderwijsontwikkelingen, de meerwaarde van onze hogeschool en op welke studenten we onze aandacht moeten richten.”

Zonder Dialoog?
“Een brede organisatie kan niet zonder discussie en reflectie. De activiteiten van Windesheim in Dialoog hadden daarin een herkenbare plaats. Ik hoop dat er een manier wordt gevonden om deze kinderen niet met het badwater van de bezuiniging weg te spoelen.”

Hoe dan?
“Discussie werkt het beste van onder op, vanuit studenten en medewerkers. Maar het helpt als er mensen zijn die die initiatieven inhoudelijk kunnen faciliteren.”

Willem van der Vegt,
docent Wiskunde

 

‘Goede sfeer’
“Onderwijsverbetering, maar ook lastige onderwerpen binnen de maatschappij die invloed hebben op Windesheim, onderwerpen die wellicht geen doorgang vinden via andere kanalen.”

Zonder Dialoog?
“Een dialoog is ontzettend belangrijk voor een goede sfeer binnen de hogeschool. Een centrale plek met een verantwoordelijk persoon is een voorwaarde hiervoor.”

Hoe dan?
“Lastige vraag, iets waar je lastige gesprekken kunt voeren of onbekende onderwerpen aan het licht brengen.”

Peter Hoogland,
student lvo aardrijkskunde

 

‘Kloppend hart’
“Hoe houden we het hart kloppend? Waar wordt op Windesheim het gesprek hierover (nog) gevoerd?”

Zonder Dialoog?
“Het besluit om Windesheim in Dialoog op te heffen is vast in wijsheid genomen, maar daarmee is het nog niet een wijs besluit.”

Hoe dan?
“Kijken naar de kosten is niet hetzelfde als kijken naar de waarde.”

Rinske Tolsma,
docent pedagogiek

 

‘Diversiteit’
“Het belang en de identiteit van de hogeschool, hoe verbinden we ons aan de regio en hoe geven we vorm aan diversiteit.”

Zonder Dialoog?
“Windesheim in Dialoog was een gecreëerde plek, een beleidskeuze in het kader van de waardevolle professional. Daar werd verder gekeken dan het microniveau van opleidingen. Discussies werden goed aangezwengeld en dat gaan we missen.”

Hoe dan?
“Binnen opleidingen of domeinen zullen discussies in kleiner verband voortleven. Medewerkers zullen onderling thema’s breder moeten maken richting collega’s en studenten. Een nieuw platform zou dicht bij de student en de teams moeten staan”

Cor Niks,
docent calo en voorzitter cmr

 

‘Genen van Windesheim’
“Onze drijfveren, onze waarden en hoe we onszelf kunnen geven aan de mensen om ons heen en de maatschappij.”

Zonder Dialoog?
“We moeten kritisch kijken naar alle overhead kosten, maar hier wordt wel gesneden in de genen van Windesheim. We zetten een stapje richting seculiere neutrale onderwijsfabriek.”

Hoe dan?
“Deze bezuiniging biedt ook wel weer nieuwe kansen, als nieuwe bottom up ideeën spontaan kunnen worden georganiseerd en we ook studenten mobiliseren.”

Huigert de Hoop,
docent Bouwkunde

 

‘Snelkookpansessies’
“Leiderschap, inclusiviteit en duurzaamheid, kwetsbaarheid, diversiteit op de werkvloer, de toekomst van het HO, werken in RvT’s…”

Zonder Dialoog?
“Ik denk dat Windesheim WiD gaat missen: er is dan geen club meer die zich verantwoordelijk voelt voor het in gang zetten van ontmoetingen. Met alle ontwikkelingen die Windesheim momenteel ondergaat, twijfel ik of iemand die rol wil overnemen.”

Hoe dan?
“Ik heb zelf goede ervaringen met “snelkookpansessies”. Bijeenkomsten waar je in een uur tijd met een groepje mensen over een vraagstuk of probleem praat en zoekt naar good practices, oplossingsrichtingen, et cetera.”

Floor Alles,
teamleider studentenbegeleiding

 

Tekst: Marcel Hulspas en Ernest Mettes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *