Monique Ratheiser: ‘Verwachtingsmanagement’

Tijdens het eerste hoorcollege keek ik aan tegen een volle zaal eerstejaars journalistiek studenten. Vol verwachting keken ze naar het scherm: wat zou er allemaal komen dit uur, deze eerste periode, dit eerste jaar?

Op zo’n moment voel ik als docent wel een zekere druk: voldoet mijn les wel aan die verwachting? Sommige studenten kijken wat sceptisch; zij hebben de boeken al bekeken. Religie? Ik voel de vragen in hun ogen: “Meen je dat nou? Moeten we het hier nog over hebben?” Heerlijk vind ik dat! In de loop van de jaren heb ik mijn apologetische opening aardig weten aan te scherpen en ik weet dat het werkt. Niet omdat ik daar een trucje voor heb, maar gewoon omdat het verhaal klopt. Er is niets mooiers dan een negatieve verwachting te doen omslaan in een positieve ervaring!

Toch blijft het wel zaak om die aandacht van het begin vast te blijven houden. Dit schooljaar lukt dat heel goed! Ook het laatste hoorcollege zat de zaal nog vol. De eerstejaars journalistiek zijn actief, gemotiveerd en enthousiast. Mijn ervaring was dat er na een paar weken wel wat klad kwam in de opkomst van studenten. Dat was dus ook dit jaar mijn verwachting, maar daarin heb ik mij, gelukkig, vergist. Míjn negatieve verwachting sloeg om in een positieve ervaring.

Tijdens een ander college besprak ik Boeddha’s inzicht dat de mens zich niet zozeer moet richten op het veranderen van zijn omstandigheden, als wel op zijn eigen verhouding daar tegenover. Tegen omstandigheden kun je je kapot vechten, zonder dat dat de gehoopte of verwachte verandering brengt; maar je houding bepaal jezelf. Daarover heb je regie. Een soort verwachtingsmanagement. Volgend op dat college voerde ik een gesprek met studenten uit de minor Diversiteit. Ze waren teleurgesteld over de projecten waarin ze waren ingedeeld; die hadden niet direct te maken met hun gekozen studierichting. Dat voldeed niet aan hun verwachtingen en kon dus eigenlijk ook niet nuttig zijn. Ik wees ze erop dat diversiteit per definitie ‘anders’ is dan dat wat je verwacht. Ik benoemde kort het inzicht van Boeddha en hoop dat een negatieve verwachting zal omslaan in een positieve ervaring.

Monique Ratheiser
docent Journalistiek

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *