‘Brede debat gaat straks verloren’

Bezuinigingen bedreigen ‘Windesheim in Dialoog’

  • Geen gedwongen ontslagen, wél onzekerheid over voortbestaan 7 voor 1 en Dialoogtafel
  • Francien Lange: ‘We moeten studenten die iets extra’s willen, ook willen bedienen.’

De laatste maanden waren WiD-medewerkers Francien Lange en Arie Jansen een programma aan het opzetten over de gevolgen van robotisering, Lange: ’En op 26 november hebben we een bijeenkomst met Adriaan van Dis in de Stadkamer.’ Windesheim in Dialoog is nog in de vaart. Maar voor hoe lang? Arie Jansen: ‘Op dit moment werkt Duco Adema aan het reorganisatieplan. Aangezien er gesproken wordt over het stoppen met WiD per 1 januari, zal dat toch vóór die datum klaar moeten zijn. Er is geen sprake van gedwongen ontslag, dat is ons duidelijk gemaakt.’

Jansen was ook verantwoordelijk voor de Dialoogtafel, 7 voor 1 en de scriptieprijs Windesheims Beste. Staat dat alles op de tocht? Jansen: ‘Dat wil ik graag voortzetten, maar daarover moet het gesprek nog worden gevoerd.’

Windesheim in Dialoog was altijd een vreemde eend, denkt Lange: ‘Ad hoc iets organiseren, snel inspelen op actuele ontwikkelingen, dat is voor hogescholen zoals deze erg lastig. Dat komt door de schaalgrootte, doordat de opleidingen dominant zijn – want daar moet alles ruim van tevoren vastliggen. Daarom was het voor ons zo moeilijk om contact te leggen met de opleidingen: dan moesten we minimaal een half jaar van tevoren weten wat we wilden doen.’

De activiteiten van Windesheim in Dialoog trokken niet altijd veel belangstellenden. Lange vindt dat jammer maar kan er niet mee zitten: ‘Je doet het toch voor de studenten die wat extra’s willen, die meer willen dan alleen een opleiding volgen. Die mensen moet je wat bieden – ten miste, dat moet je als organisatie dan wel willen. Blijkbaar zijn er andere keuzes gemaakt.’

Ze denkt in elk geval niet dat de opleidingen deze taak een-twee-drie zullen overnemen. ‘Programma’s maken is een vak apart, dat vergt een andere creativiteit dan het ontwikkelen van onderwijs. Wie gaat de docenten helpen bij het opzetten van programma’s? Het zou mooi zijn als in elk geval de functie van programmamaker bleef bestaan, ten bate van de opleidingen. Maar dat zie ik niet gebeuren.’

Jansen: ‘Opleidingen hebben hun eigen externe contacten en vinden dat blijkbaar genoeg. Ik denk dat ze daarbij geen behoefte hebben aan de inbreng van anderen. Actief over die schotten heen kijken, op zoek gaan, dat vinden ze lastig. Dat geeft maar organisatorische rimram. Misschien komt daar met de nieuwe Strategische Koers wat meer beweging in.’
Denkt hij dat het Windesheimbrede debat verloren zal gaan? ‘… dat weet ik niet.’ Lange: ‘Ja!’ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *