Bezuiniging diensten volgend jaar klaar

Het einde van de grote bezuinigingsoperatie bij ondersteunende afdelingen is in zicht.

De meeste veranderingen zijn doorgevoerd zonder ingrijpende gevolgen voor afdelingen, vertelt directeur bedrijfsvoering Pieter Dieckmann, die de operatie coördineert bij de diensten (1,7 miljoen bezuiniging) en de bedrijfsbureaus van de domeinen (1,8 miljoen bezuiniging).

Alleen bij de dienst Support vinden de komende maanden nog ingrijpende veranderingen plaats. Daar wordt het opheffen van Windesheim in Dialoog (twee medewerkers) bekeken en het inkrimpen van de afdeling communicatie met 3 fte plus een bezuiniging nodig van in totaal 250.000 euro.

Per 1 januari 2018 zal het ondersteunende personeel van Windesheim met maar liefst 25 formatieplaatsen zijn verminderd. Een inkrimping van het personeel van het Mediacentrum/Lab21, het E-lab en de studio’s van Journalistiek bleek, na nader onderzoek, niet mogelijk, aldus Dieckmann.

Het merendeel van de personeelskrimp is bereikt via een vacaturedrempel, waardoor bij vertrek van medewerkers niet zomaar een vacature kon worden opengesteld, maar eerst moest worden bekeken of deze niet kon worden vervuld door slimmer met taken om te gaan of deze vacatures door andere medewerkers te laten vervullen. Hier en daar heeft die maatregel tijdelijk tot een hoge werkdruk geleid, zoals bij de ict-servicedesk en de bedrijfsvoering van Bewegen en Educatie, zegt Dieckmann.

“De komende tijd nemen we nog een aantal ondersteunende processen onder de loep, waaronder de servicepleinen, de evenementen, de onderwijslogistiek en de inschrijving. Dat laatste heeft ook als doel om persoonlijke routes voor studenten beter mogelijk te maken.”

De begroting voor 2018 moet in november af zijn. “Dan is de bezuinigingsoperatie in principe klaar en hoeven de diensten in 2019 niet verder te bezuinigen. Maar we gaan nog door met het onderzoeken van procesverbeteringen die tot besparing kunnen leiden, samen met de managers bedrijfsvoering van de domeinen en de managers van de diensten. Mocht daardoor extra geld vrijkomen, dan wordt dat overgeheveld naar het onderwijs.”

De deelraad Diensten, die in juni stelde dat ze geen ruimte meer zag voor verdere bezuinigingen, is volgens Dieckmann geïnformeerd over de huidige plannen. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *