Vliegende start flexstuderen

Uitbreiding experiment vanwege groot aantal aanmeldingen

  • Dit jaar 75 plekken voor flexstudenten, over twee jaar wellicht 500.
  • Opleidingen zijn verdeeld. Coördinator Viola van Drogen: ‘Dat vind ik toch jammer.’

Het landelijk experiment flexstuderen beleeft op Windesheim een voorspoedige start. Windesheim is een van de vier onderwijsinstellingen die wilde meedoen aan de zesjarige proef, opgezet door het ministerie van OCW. In eerste instantie werd uitgegaan van 50 plekken, maar uiteindelijk meldden zich 330 studenten. Viola van Drogen, coördinator van het experiment bij Windesheim: ‘Vanwege het grote aantal aanmeldingen hebben we 25 extra plekken geschapen. Er waren een aantal studenten waarvan we bij nader inzien moesten constateren dat het flexstuderen voor hen financieel niet aantrekkelijk was. Je kunt stellen dat als je 53 EC’s of meer hebt, flexstuderen niet interessant is. Daarna moest er worden geloot.’ Een meevaller, dat aantal? Van Drogen: ‘Eigenlijk ben ik verrast dat het er maar 330 aanmeldingen zijn, want de regeling is heel gunstig voor studenten.’

De 75 ingelote deelnemers hebben inmiddels allemaal een onderwijsovereenkomst voor één jaar gekregen. Daarin is vastgelegd welke vakken ze gaan volgen. Voor de komende zes jaar zijn zij verzekerd van een plek – als ze daar prijs op stellen. Ondertussen zal het experiment worden uitgebreid. Van Drogen: ‘We willen naar 500 plekken over twee jaar. Voor nieuwe deelnemers geldt dan dat er geloot wordt.’

De meeste studenten die meedoen behoren tot de categorieën die het ministerie voor dit experiment op het oog had, omdat juist zij hiervan kunnen profiteren: topsporters, studenten die ook mantelzorger zijn, en zo verder. Flexstuderen kan ook interessant zijn voor studenten die bijna klaar zijn, die hun studie in een rustig tempo willen afronden, maar van de 75 zijn dat er misschien een stuk of tien. Van Drogen had de afgelopen weken de taak om student en opleiding op één lijn te krijgen. De reacties van de opleidingen liepen sterk uiteen: ‘Sommige wilden direct beginnen, andere hadden iets van: het komt ons niet uit! Ik snap die reacties, maar vind ze jammer. Dit experiment is een kleine aanzet voor de ontwikkelingen die komen gaan. Het is een mooie, laagdrempelige manier om daar gevoel voor te krijgen.’

De deelnemers zullen een paar keer bij elkaar komen. ‘Dan zal ik aanwezig zijn om te horen wat hun ervaringen zijn.’ Verder houdt Van Drogen zich vooral bezig met het onderzoek dat Windesheim gaat uitvoeren. ‘Het ministerie voert een eigen onderzoek uit. Wij doen onderzoek naar de impact van het flexstuderen binnen een opleiding, en wat het gaat betekenen voor de bekostiging voor het onderwijs.’ (MH)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *