Medezeggenschap beter betaald

Studenten van Windesheims medezeggenschapsorganen krijgen voortaan 10 euro per uur uitbetaald voor hun werkzaamheden.

Dat staat in de nieuwe Regeling faciliteiten medezeggenschap. De cmr-studenten kaartten afgelopen voorjaar aan dat zij slechts 6,87 per uur ontvingen, terwijl een student voor het helpen bij open dagen bijvoorbeeld 10 euro krijgt. Dat is nu gelijk getrokken. Een studentlid van de cmr verdient via de nieuwe regeling voortaan 1660 euro per jaar, een studentlid van een opleidingscommissie 320 euro per jaar. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *