‘Doorstroom naar universiteit stimuleren’

Windesheimstudenten zouden beter geïnformeerd moeten worden over vervolgopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs, vindt Tom Lanters.

Op de hogeschool wordt veel aandacht besteed aan mbo-studenten die bijvoorbeeld middels een Associate degree kunnen doorstromen om een hbo-bachelor diploma te behalen. De hogeschool wil nog meer mbo-studenten trekken en het slagingspercentage door middel van extra begeleiding te laten stijgen. Prima, maar de CMR zou graag zien dat er ook meer aandacht wordt besteed aan de doorstroom van het hbo naar wo.

Tegenwoordig is vaak een premaster vereist om na het hbo een universitaire master te volgen. Een premaster na je studie neemt in dat geval vaak één heel studiejaar in beslag. Daarnaast krijgt je als student tijdens de premaster niet altijd studiefinanciering. Het is in dat geval een hoge drempel om na het hbo nog een master te volgen. Veel studenten weten niet dat het bij bepaalde opleidingen mogelijk is een premaster als minor te volgen. Deze zogenaamde ‘doorstroomminor’ bespaart in dat geval erg veel tijd en geld. Hierdoor kan de student direct na zijn hbo doorstromen naar de master. Als de student na de premaster alsnog besluit geen master te volgen is de universitaire premaster een waardevolle toevoeging aan je carrière en cv.

De CMR zou graag zien dat de studenten hierover beter worden geïnformeerd en dat een premaster in de vorm van een minor veel voordelen/mogelijkheden oplevert.

De studenten worden onvoldoende gestimuleerd om na het behalen van een hbo-diploma een master te volgen. Dit zou kunnen door stages bij universiteiten te creëren of projecten/wedstrijden in samenwerking met een universiteit te realiseren. De CMR-studentgeleding is van mening dat ambitieuze studenten gesteund en gestimuleerd moeten worden in de doorstroming naar een hoger onderwijsniveau. Minor/stagemarkten zijn gevuld met stands van bedrijven en studierichtingen; universiteiten zouden daar ook uitgenodigd moeten worden om de toekomstmogelijkheden op universitair niveau te presenteren. Daarnaast zou meer aandacht besteed moeten worden aan mogelijkheden als stages en premasters aan de universiteit. Tenslotte zou er meer aandacht voor de doorstroommogelijkheden van het hbo naar het wo kunnen komen, middels SLB-lessen, promotie van meeloopdagen in het wo of gastcolleges van professoren van de universiteit.

Zelf ben ik op de middelbare school begonnen op het niveau Basis/Kader, vervolgens doorgestroomd naar Theoretische leerweg. Daarna heb ik havo gedaan en tot slot heb ik mijn hbo werktuigbouwkunde gehaald, waar ik ondertussen een premaster en verschillende bestuursfuncties heb gedaan. Nu volg ik een master aan de universiteit Twente.

Mijn ervaring is dat voor elke stap omhoog er altijd docenten waren die een oordeel maakten op basis van een enkele ervaring en mijn stappen ontmoedigden in plaats van stimuleerden. Mijn persoonlijke overtuiging is dat een SLB’er de (positieve of negatieve) adviezen moet geven, de andere docenten zouden voorzichtig moeten zijn met negatieve adviezen over een ambitieuze stap.

Tom Lanters studeerde afgelopen maand af bij werktuigbouwkunde en was lid van de centrale medezeggenschapsraad en de opleidingscommissie van E&D.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *