‘Co-creatie ontbrak bij samenwerking met HU’

Het bestuurscollege heeft lering getrokken uit de mislukte samenwerking met de Hogeschool Utrecht.

Het college heeft een memo op Sharenet geplaatst waarin wordt teruggeblikt op het samenwerkingstraject, dat zomer 2016 onverwacht ten einde kwam. Daarin worden vijf leerpunten genoemd naar aanleiding van een evaluatieonderzoek van de Galan Groep.

Als eerste wordt gesteld dat de relatie tussen de toenmalige directeur en de deelraad van domein Bewegen en Educatie niet getypeerd kon worden als co-creatie, terwijl dat voor de hand had gelegen. ‘Vragen van de deelraad zijn niet in bespreking genomen.’

Het college concludeert verder dat te weinig is gekeken naar mogelijke negatieve scenario’s en dat er te weinig financiële transparantie was over de kosten en baten van een graduate school. Het langlopende project omtrent de educatieve opleidingen vroeg, achteraf bezien, om bijzondere ‘governance’ en communicatie. ‘Het CvB zal zich moeten oefenen in het eerder en beter duidelijk maken wanneer er structurele problemen zijn die opgelost moeten worden.’

Collegelid Jan-Willem Meinsma licht toe: “Er was een sfeer ontstaan waarbij van de ene kant gezegd werd dat bestuur en directie ‘doorduwden’ en van de andere kant dat de deelraad ‘lastig’ deed.” (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *