Wat ga jij doen met je vrijheid?

Jaar in jaar uit volgen studenten een vast ingericht curriculum, waarbinnen weinig ruimte is voor eigen invulling. Zijn studenten klaar om hun eigen leerroute samen te stellen? Of is het wel makkelijk dat alles al vastligt?

Iedere student is anders. We hebben als studenten allemaal onze talenten en onze beperkingen. Gaandeweg ontwikkelen we ons, worden we uitgedaagd en veranderen onze interesses. Kennis en technologie is tegenwoordig overal om ons heen 24/7 voorhanden en de uitdaging om je te onderscheiden wordt steeds groter. Maar we starten onze studententijd met een belangrijke keuze. Wordt het verpleegkunde, een economische studie of toch meer een technische richting? Elke studie is speciaal samengesteld om van jou een waardevolle professional te maken. Maar wat als jij jezelf ook op een ander front wilt ontwikkelen? Hoe zou je jouw studietijd inrichten als je de vrijheid hebt om te ontdekken waar jouw passie ligt? Wanneer je niet één bepaalde opleiding hoeft te kiezen maar een richting, waarbij je op elk moment je eigen twist kan geven aan je loopbaan die je start bij Windesheim. Een leerroute die gepersonaliseerd is, afgestemd op je eigen interesses en tempo. En waarbij het de bedoeling is dat je jezelf uitdaagt om optimaal te presteren. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een aantal vakken in een geheel andere richting, omdat je interesses simpelweg breder zijn dan alleen maar de opleiding die je op dat moment volgt.

Als je als student de vrijheid krijgt om je eigen leerroute te bepalen, brengt dat een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Terwijl sommigen denken aan een multidisciplinaire ingerichte studie, geheel ingericht naar de eigen wens en behoefte, horen we van anderen: als het maar geen pretpakket gaat worden. Weer andere studenten kiezen dan voor de mogelijkheid om een zwaardere studie samen te stellen of om hun studie juist te versnellen. Hoe je het ook invult, voor iedereen kan het een uitdaging worden om jezelf te ontwikkelen.

En dat is noodzakelijk. Op dit moment is ons onderwijs in veel gevallen gericht op kennis overdragen. Maar het werkveld verlangt steeds meer naar jonge professionals die beschikken over 21st century skills, waarbij onderwijs niet alleen gericht dient te zijn op het vergaren van kennis maar ook op het ontwikkelen van brede vaardigheden die overal inzetbaar zijn. Denk aan het multidisciplinair samenwerken, oplossend vermogen in de breedste zin, communicatievermogen en je eigen persoonlijke ontwikkeling. Waar sta jij voor als jonge professional, wat zijn je eigen waarden?

In combinatie met het samenstellen van je eigen leerroute, gaat er de komende jaren voor studenten misschien wel veel meer veranderen. De student aan zet is een grote uitdaging, want iedereen is anders. Dat vereist dus maatwerk. Komend schooljaar start een experiment waarin flexstudenten per studiepunt gaan betalen. Zij betalen voor het onderwijs dat ze in dat jaar gaan volgen en studeren zo in hun eigen tempo. Dat kan heel gunstig zijn als je bijvoorbeeld een bestuursfunctie vervult, een eigen onderneming hebt of topsporter bent. Studenten schreven zich dan ook massaal in voor deze kans, om zich ook buiten Windesheim te ontplooien met de volledige vrijheid en minder kosten. Naast de keuzemogelijkheid die ons straks geboden gaat worden, is flex-studeren wellicht voor velen een prachtige aanvulling.

Het is in elk geval een uitdaging om de regie over je eigen studie te krijgen en verantwoordelijkheid te nemen. Maar hoe meer vrijheid je krijgt, hoe lastiger de keuzes worden. Durf daarin keuzes te maken en jezelf discipline op te leggen om het maximale uit je studie te halen. Als vooruitstrevende studenten zien wij dit als een grote stap in de goede richting. Met de ongelooflijke uitdaging om het overzicht te behouden en de discipline op te bouwen, om je eigen studieroute samen te stellen en dicht bij jezelf te blijven, zonder jezelf te verliezen.

Daniël van Rijn en Aaron Boy Rolloos zijn student-leden van de Centrale Medezeggenschapsraad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *