‘Windesheim moet keuzes maken’

Diensten bezorgd over bezuinigingen

  • Kadernota 2018 legt de diensten een bezuiniging op van acht ton.
  • Deelraadvoorzitter Henk Bosman: ‘Waar ziet de cmr nog ruimte?’

Hoewel de Rijksbijdrage voor 2018 naar verwachting hoger uit zal vallen dan die van dit jaar, maakt Windesheim zich op voor bezuinigingen. De tekorten, zo is besloten, zullen niet meer aangevuld vanuit de reserves. Integendeel, die worden met twee miljoen versterkt. Dat is voor menig domein een bittere pil. Henk Bosman, voorzitter van de deelraad Diensten, heeft in een brief aan de centrale medezeggenschapsraad duidelijk gemaakt dat hij niet inziet hoe de Diensten de voorgenomen bezuiniging (van 32,7 naar 31,9 miljoen) kan uitvoeren.

Bosman is wel gewend aan slecht nieuws: ‘In de acht jaar dat ik hier werk heb ik bij de Diensten eigenlijk alleen maar bezuinigingen meegemaakt. Denk aan de eenprocents-operatie die een paar jaar lang moest worden uitgevoerd. Die bezuinigingen zijn veelal evenredig verdeeld onder de Diensten, afdelingen en teams. De dienst medewerkers zijn altijd bereidwillig geweest om te veranderen waar nodig. Maar wij als deelraad vinden dat de kadernota keuzes moet aangeven, al is het maar globaal, bijvoorbeeld in het kader van het Instellingsplan. Het gevoel dat nu overheerst is van: “wéér een taakstelling.” Wij willen weten: waar ligt de focus?’

Bosman heeft het idee dat bij het College en de CMR het idee leeft dat de Diensten nog over een flexibele schil beschikken die “afgepeld” kan worden. ‘Maar die is er, naar ons weten, niet meer. Onze vraag aan de CMR is dan ook: waar zien jullie nog ruimte voor bezuinigingen? Ik zal een voorbeeld geven. Op dit moment geldt de maatregel dat wanneer iemand vertrekt, de vacature niet automatisch wordt vervuld. Eerst wordt gekeken of andere medewerkers de taken niet kunnen overnemen. Hierdoor kon het vertrek van een medewerker van de ICT-servicedesk niet worden opvangen en moest de Servicedesk ’s middags dicht. Dat was geen signaal of een teken van protest – open houden kon echt niet.’

Hij wijst erop dat de werkdruk op Windesheim niet los gezien kan worden van bezuinigingen bij de Diensten. Wanneer de dienstverlening achteruit gaat, heeft dat gevolgen voor docenten en dus voor het onderwijs. Bosman: ‘Windesheim moet keuzes maken. Wat verwachten we van de Diensten? En welke kwaliteit willen we garanderen? En wat betreft dat niet invullen van vacatures: hoe lang kunnen we doorgaan? Wanneer er voor twee vertrekkende medewerkers één vacature gesteld wordt, denken we dat de vertrekkende medewerkers te weinig te doen hadden of accepteren we het risico dat de nieuwe medewerker te veel taken krijgt en overspannen thuis komt te zitten?” (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *