Aandacht doorstroom hbo-wo

Een betere doorstroom tussen hbo, mbo en wetenschappelijk onderwijs is als belangrijke ambitie opgenomen in het nieuwe Instellingsplan.

Het bestuurscollege had in de conceptversie drie ambities staan, waarvan de derde luidde: ‘we verbeteren de aansluiting tussen mbo en hbo’. De centrale medezeggenschapsraad verlangde echter dat daarbij ook het verbeteren van de doorstroom tussen hbo en wo concreet zou worden benoemd. Het college heeft daarom de derde ambitie verbreed: ‘we willen belemmeringen wegnemen in de onderwijsketen vo-hbo, mbo-hbo en hbo-wo’.

Onder de concrete doelen bij deze ambitie, gericht op de doorstroom van mbo’ers, is als doel toegevoegd: ‘we werken aan de verbetering van de doorstroom elders in de onderwijsketen in samenwerking met betrokken instellingen, bijvoorbeeld hbo-wo’. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *