Krimp ondersteunend personeel op stoom

Nu al flinke afslanking bereikt

  • De bezuinigingen bij de diensten moeten voor 2018 klaar zijn.
  • In totaal wordt 3,5 miljoen bezuinigd en 25 fte gekrompen.

Dat meldt Pieter Dieckmann, sinds half maart directeur van de dienst Bedrijfsvoering. Dieckmann is tot eind 2018 aangesteld als trekker van het team dat alle ondersteunende processen binnen Windesheim onder de loep neemt. Daarbij gaat het niet alleen om de diensten Bedrijfsvoering en Support, maar ook om de bedrijfsbureaus van de domeinen.

“We hebben een traject gestart waarin anders wordt gekeken naar de processtromen in de ondersteuning. De leerroute van de student komt centraal te staan in het optimaliseren van alle processen. Sommige dienstverlening kan misschien beter op domeinniveau en andere juist beter bij de diensten”, aldus Dieckmann.

Processen die nu op verschillende plekken gebeuren kunnen soms beter vanuit één afdeling uitgevoerd worden. “Een voorbeeld zijn inschrijvingen die nu bij domeinen gebeuren maar beter door de afdeling GSA gedaan kunnen worden. Ook hebben we mediafaciliteiten op verschillende plekken: Lab21, het E-lab, de studio van het MultiMedia Practicum en de studio van Journalistiek. Die kunnen waarschijnlijk beter samenwerken en optimaler benut worden. Verder gaan we vanuit het Mediacentrum kijken of er bezuinigd kan worden informatiedragers en abonnementen.”

Dieckmann wil de verbeterplannen voor de dienstverlening in september klaar hebben. Het optimaliseren gaat samen met een forse bezuinigingsopdracht in de Kadernota voor komend jaar. In 2018 moet 3,5 miljoen euro worden bezuinigd. Onder meer door een vermindering van 25 formatieplaatsen op de in totaal 570 fte ondersteunende medewerkers.

Windesheim heeft sinds 1 maart een vacaturedrempel voor niet-onderwijzend personeel, waardoor bij vertrek van medewerkers niet zomaar een vacature kan worden opengesteld, maar eerst moet worden bekeken of deze niet kan worden vervuld door slimmer met taken om te gaan of deze bij andere medewerkers onder te brengen. Dieckmann: “Die maatregel heeft prima gewerkt. Doordat we op tijd de bocht zijn ingestuurd, hebben we nu al bijna de helft van de formatievermindering bereikt door natuurlijk verloop.” Verder wordt nog gekeken naar reiskosten, de inhuur van externen en een breed pakket van maatregelen om de materiële kosten te verlagen.

Dieckmann heeft alle diensten en domeinen gevraagd om deze maand een verhaal te presenteren dat duidelijk maakt op welke dienstverlening komend jaar kan worden bezuinigd. De Kadernota 2018 zelf wordt vanmiddag (1 juni) al besproken door de centrale medezeggenschapsraad. (EM)

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *