Afval scheiden: ‘Het is ook verwarrend…’

Afval scheiden, het wil maar niet lukken hier op Windesheim. Dat zeiden cateringmanagers Ingbert Mulders en René Bakker in de vorige win’. Wat te doen? Drie vragen aan Dirk-Pieter Halbesma en Anne-Greet Kreder-Penninkhof.

Waar zit ‘m het probleem?
‘Over het algemeen gaat het goed. Wat betreft de afvalbakken op de afdelingen héél goed. Maar met name in de grote kantines van X en C zie je dat het plastic en papier vervuilt raakt met etensresten. Daar gaat het dus mis. Een week geleden heeft Eurest bij wijze van test alle vuilniszakken geopend en bekeken. Ze constateerden toen dat geen enkele zak waarin alleen papier of plastic zou zitten,  ‘schoon’ genoeg was om als zodanig verder verwerkt te worden. Eigenlijk was het daardoor allemaal restafval. Maar we gaan door. We hebben die verandering ingezet en moeten ons er gezamenlijk – de facilitaire dienst, de schoonmaak én de cateraar, maar ook zeker de studenten en medewerkers – voor inzetten.’

Die test, dat was niet best. Wat gaan jullie eraan doen?
‘We moeten het nog duidelijker communiceren. Lange tijd is dat niet goed mogelijk geweest. Het is soms ook verwarrend. Waar je bijvoorbeeld mee zit is dat bij particulieren thuis plastic en blik bij elkaar mogen worden gegooid, maar bij bedrijven en instellingen mag dat niet. Een ander probleem is dat we bij de vorige cateraar de bekertjes bij het papier mochten gooien, maar de huidige cateraar gebruikt een andere beker waar dit weer niet mee mogelijk is. Door dat soort zaken heeft het lang geduurd voordat we in staat waren om afvalscheiding duidelijk te communiceren.’

Wat gaat er concreet gebeuren?
‘De drie bakken zijn niet voor iedereen onderscheidend genoeg. Je ziet niet in één oogopslag waar je afval in moet. Daarom gaan we daar verduidelijkende stickers op plakken. Ook gaan we via de beeldschermen de klanten in de kantines beter informeren. En in september zullen speciale medewerkers van de cateraar de klanten in de kantine helpen bij het verbeteren van afvalscheiding.’

Waar doen we het allemaal voor?
‘Gescheiden afval verzamelen levert uiteindelijk geen geld op. We moeten meer containers huren. Waar het om gaat is dat we naar een duurzamer samenleving gaan, en Windesheim wil hierin een voorbeeld zijn. Uiteindelijk gaan we naar een circulaire economie. Er zijn al papierleveranciers waarbij je geen papier koopt maar leaset, en die je papierafval afnemen en hergebruiken. Op dit moment zamelt de cateraar het koffiedik van de koffiecorners in om daarop oesterzwammen te laten kweken, waarvan weer oesterzwammenburger worden gemaakt die verkocht worden in de kantine. We verkennen mogelijkheden om ons afval op een andere manier te laten terugkomen of in te zetten. Die kant zullen we meer op moeten gaan.’ (MH)

Dirk-Pieter Halbesma is manager vastgoed en facilities.
Anne-Greet Kreder-Penninkhof is medewerker bij het bedrijfsbureau diensten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *