Islamstudenten naar Windesheim

Inholland stopt met lerarenopleiding

  • De hogeschool trok jaarlijks zo’n dertig studenten voor de opleiding ‘leraar islamgodsdienst’.
  • Peter de Haan: ‘We moeten ze iets kunnen bieden’.

Hogeschool Inholland besloot vorige week met ingang van komend schooljaar te stoppen met zestien lerarenopleidingen. De huidige studenten mogen hun opleidingen afmaken; aanmelders worden doorverwezen naar de HvA, maar waar het de opleiding tot leraar islamgodsdienst betreft, naar Windesheim. Dit besluit biedt wellicht mogelijkheden voor een al jaren lopend project: de oprichting van een Nederlandse imamopleiding.

Peter de Haan, directeur van de opleidingen theologie & levensbeschouwing: ‘Er bestond een imamopleiding aan Hogeschool Inholland, die is in 2013 opgeheven. Het grote probleem was het vinden van stageplaatsen en beroepsperspectief in moskeeën, bij de vijf grote moskeekoepels in Nederland. Men bleek de voorkeur te geven aan imams met een zwaardere theologische opleiding en die een deel van hun opleiding in het buitenland hadden gehad.’

Het ministerie van OCW bleef aandringen om met voorstellen te komen. Zonder resultaat. De Haan: ‘Windesheim heeft altijd op het standpunt gestaan dat als Inholland het voortouw zou nemen, wij graag mee wilden denken. Tot afgelopen september hebben gesprekken plaatsgevonden maar daar is uiteindelijk niets uit voortgekomen.’

Het besluit van Inholland verandert de zaak. Op de opleiding tot leraar islamgodsdienst kwamen jaarlijks zo’n dertig studenten af. Veel van hen waren vooral nieuwsgierig en niet direct geïnteresseerd in het vak van leraar, maar, aldus De Haan, ‘misschien dat wij die studenten iets kunnen bieden.’ Op Windesheim is altijd grote waarde gehecht aan een nauwe samenwerking tussen de lerarenopleiding en de opleiding theologie & levensbeschouw-ing. Kunnen die studenten hier een vergelijkbare verbreding verwachten? Een Zwolse imamopleiding wellicht? De Haan: ‘Moskeebestuurders zien de noodzaak van een Nederlandse opleiding wel in. Ze maken zich ook zorgen over moslimjongeren die met hun vragen over het geloof nergens terecht kunnen, en dan dus op zoek gaan op internet. Maar de verdeeldheid is groot, en dat maakt het een lastige zaak. We moeten leren van onze ervaringen. Een opleiding moet een goed draagvlak hebben binnen de islamitische gemeenschap. Dat is absoluut noodzakelijk.’ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *