Circulair bouwen op de campus

Onze ‘take-make-waste’ industrie heeft zijn langste tijd gehad, vindt Anton de Ruiter.
De afdeling Vastgoed & Facilities wil ‘circulair’ gaan bouwen, dus inzetten op hergebruik van materialen.

Circulair bouwen betekent grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk gebruiken en maximaal hergebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door het verlengen van de levensduur van gebouwen. Binnen de afdeling vastgoed moeten we nadenken over hoe we alle materialen weer kunnen inzetten voor hergebruik.

Twee voorbeelden. Het is mogelijk om bestaande vloerbedekking volledig te ontrafelen in alle onderdelen en met dezelfde onderdelen nieuwe vloerbedekking te produceren. Bij afgedankte boten is het mogelijk om de kunststof te hergebruiken voor meubilair in gebouw T.

Collegevoorzitter Henk Hagoort staat achter het voornemen. In het instellingsplan wordt het goed weergegeven: “Duurzaam gaat over de vraag hoe we onze economie vormgeven en omgaan met onze aarde en haar grondstoffen”. Zo wordt er een leef- en leeromgeving gecreëerd die goed past in een inclusieve en duurzame leefomgeving.

Vastgoed & Facilities vertaalt de verduurzaming van de campus in de grondstoffenkringloop. Bij bouw, aanpassing, sloop, inrichting en gebruik van de gebouwen worden veel grondstoffen ingezet, die vaak snel aan het einde van de levenscyclus in de afvalverbrandingsoven belanden (al dan niet met een tussenstap van éénmalig laagwaardig hergebruik in een alternatieve toepassing). Dit lineaire model van grondstofgebruik leidt tot grootschalige kapitaalvernietiging, snelle uitputting van grondstofvoorraden, een hoge energieconsumptie en grootschalige vervuiling van onze leefomgeving. Dit model is nog altijd de basis in onze moderne economie.

Dit kan en moet anders. Vanuit het Masterplan Campus Windesheim is het de bedoeling om, in navolging van de renovatie van gebouw A, ook de gebouwen B/C aan te pakken. De renovatie van gebouw A was al circulair te noemen, want we hebben het gehele gebouw laten staan. We hebben alleen het enkel glas uit de kozijnen verwijderd en het asbest gesaneerd. Aan de buitenkant van het gebouw hebben we een nieuwe gevel geplaatst en een klimaatinstallatie aangelegd om het comfort te verbeteren. Voor de renovatie gebouw B/C willen hetzelfde principe toepassen, maar gaan we nu nadenken hoe we de nieuwe buitengevel en de klimaatinstallatie ook circulair kunnen maken.

Vanuit het onderwijs gezien is de samenwerking met Vastgoed & Facilities belangrijk. Nu al wordt in afzonderlijke programma’s van diverse opleidingen in het domein Techniek en het domein BMR sterk ingezet op de thema duurzaam & circulair. In deze fase worden hiervoor specifieke onderwijsmodules en minors aangeboden en op projectmatige wijze samengewerkt. Het domein BMR heeft onlangs een vacature opengesteld voor een lector netwerken in Circulaire Economie en geeft hiermee concreet aan invulling te geven binnen het onderwijs.

Ook bij de Provincie Overijssel en de gemeente Zwolle staat de circulaire economie op de agenda en wordt gezocht naar een goede invulling. Windesheim heeft dus een stevige ambitie om het thema binnen het vastgoed en het onderwijs te borgen en wil de spelregels van een oud systeem veranderen!’

Anton de Ruiter is technisch adviseur huisvesting en vastgoed en projectleider Circulaire Campus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *