Opleidingscommissie wordt medezeggenschapsorgaan

Eén reglement voor oc’s, deelraden en cmr

  • Opleidingscommissies krijgen instemmingsrecht, net als de deelraden en de cmr.
  • Er komt een gezamenlijk reglement en faciliteitenregeling voor de drie organen.

Opleidingscommissies (oc’s) bestaan uit docenten en studenten die meepraten over de inhoud van het onderwijs met de opleidingsmanagers en domeindirecteur. Tot nu toe hadden ze alleen adviesrecht op de onderwijs- en examenregeling. Oc’s klaagden regelmatig dat de managers hun adviezen negeerden of weigerden inzage te geven in beslissingen. Door een landelijke wetswijziging krijgen de commissies per 1 september instemmingsrecht. Dat betekent dat een oc ‘nee’ kan zeggen tegen een nieuwe regeling. De manager moet dan op zoek naar voorwaarden waaronder de commissie wél instemt.

Met het instemmingsrecht wordt een oc in alle opzichten een medezeggenschapsorgaan, dat op dezelfde manier werkt als deelraden en de centrale medezeggenschapsraad (cmr). Daarom wil het bestuurscollege dat er één gezamenlijke medezeggenschaps- en faciliteitenregeling komt voor deze drie organen. Vorige week is een voorstel met de cmr besproken, waarin bijvoorbeeld de zittingsduur van studentleden van oc’s wordt verlengd van één naar twee jaar en van personeelsleden van vier naar zes jaar. Een andere grote verandering voor de commissies is dat de opleidingen verkiezingen moeten gaan organiseren voor vacante zetels in de oc’s. Windesheim heeft ongeveer twintig (gezamenlijke) opleidingscommissies die minimaal drie studenten en drie medewerkers moeten tellen, dus het zoeken naar kandidaatleden zal volgend jaar een flinke klus worden.

In het nieuwe medezeggenschapsreglement komen ook een aantal aanpassingen die niet alleen de oc’s, maar ook de deelraden en de cmr aangaan, zoals de versterkte informatieplicht voor directeuren en college van bestuur. Eerder hoefden die alleen informatie te verstrekken die zij zelf redelijkerwijs nodig achtten voor de medezeggenschap. Nu wordt dat omgedraaid: de medezeggenschapsorganen moeten alle informatie van directeuren krijgen die ze noodzakelijk achten voor de vervulling van hun taken.

Verder komt er in de centrale medezeggenschapsraad straks waarschijnlijk een vaste zetel voor een personeelslid van Windesheim Flevoland. De cmr heeft hier zelf om gevraagd. (EM)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *