‘Oh help, nu hebben we overal juffen’

Te weinig mannen en te veel vrouwen voor de klas? Geen probleem, vindt Anneke Postma.

“Je slaat als een meisje. Je rent als een meisje.” Hoort een jongen dit op het sportveld, dan weet hij dat hij niet gekozen is in het slagbal- of estafetteteam. Het lukt ons prima om ‘als een meisje’ een negatieve lading mee te geven. Aan dat rijtje kunnen we nu toevoegen: “Je geeft les als een vrouw.”

Het ene na het andere artikel over de feminisering van het onderwijs duikt op in de media. Nog eens groots opgepakt en gebracht in alle journaals. Vroeger hadden we voornamelijk meesters. Oh help, nu hebben we overal juffen. We hebben een probleem. Te veel juffen voor de klas, jongens presteren minder goed. In de genderdiscussie spuit de feministische rook me zo langzamerhand uit de oren. Want hier is geen snipper bewijs voor. Bakten die meisjes er vroeger ook niks van met meesters voor de klas?

‘Testosteron in de klas?’ ‘Laat jongens uitrazen!’ ‘De juf wil van elke jongen een meisje maken.’ Enkele voorbeelden van krantenkoppen van de afgelopen weken boven interviews met coach mannelijke ontwikkeling Lauk Woltring. Kan iemand die man eens aan zijn oren trekken?

Onze eigen vicevoorzitter van de cmr Daniëlle Schwartz in de hogeschoolkrant: “We hebben naar verhouding ook veel vrouwelijke docenten waardoor ons onderwijs te vervrouwelijkt is. Mannelijke studenten – allochtonen in het bijzonder – hebben het daar moeilijk mee. Die hebben behoefte aan mannelijke rolmodellen.”

Ik heb nooit gemerkt dat mannen met ouders uit een buitenland moeite hadden met mij als docent. En het lijkt mij dat voornoemde mannen helemaal niet zitten te wachten op een dergelijk etiketje. Lees eens een boek over gendergelijkheid in plaats van genderverschillen. Psycholoog Cordelia Fine gebruikt in haar boeken de term ‘neuroseksisme’. Leg vaak genoeg de nadruk op onbewezen breinverschillen en je zorgt voor nieuwe vooroordelen.

In hun boek ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes en andere mythes over leren en onderwijs’ rekenen Pedro de Bruyckere en Casper Hulshof vakkundig af met mythes als ‘Mannen hebben een ander soort brein dan vrouwen’ en ‘Jongens hebben er baat bij als ze vaker les krijgen van een man’.
De hersenen van jongens en meisjes verschillen inderdaad. Er zijn echter meer overeenkomsten dan verschillen. Hun advies: Gebruik het niet als argument. Zij maken duidelijk dat leerkrachten die jongens en meisjes verschillend benaderen het risico lopen ‘stereotype threat’ te veroorzaken. Je weet dat je tot de stereotype groep behoort. Je krijgt steeds signalen uit het onderwijs over de negatieve studieprestaties van jouw groep. Je behoort tot de groep, gaat je als het stereotype gedragen en levert negatieve studieprestaties. Er is geen bewijs dat jongens het beter of slechter doen bij mannelijke of vrouwelijke leerkrachten.  Hebben we überhaupt een probleem? Onderwijspsycholoog Paul Kirschner heeft in zijn blog op ‘Blogcollectief Onderzoek Onderwijs’ al weerlegd dat jongens in het basisonderwijs op achterstand staan.

Is op Windesheim al uitgezocht of mannen het significant slechter doen dan vrouwen? Zo ja, zijn we dan zelf niet in de val van de stereotype threat gelopen? Ik gun iedereen op Windesheim goed onderwijs, op maat in een gevarieerd aanbod van betrokken docenten. Daar hebben zowel mannen, als vrouwen baat bij. Mijn persoonlijke rolmodel? Geen Jan Willem maar een Janna Wilma als nieuw CvB-lid.

Anneke Postma is coördinator
Instroom en Aansluiting bij de dienst Support.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *