Werkdruk domein bmr lager

De hoge werkdruk onder docenten van het domein business, media en recht is iets afgenomen.

De afname is alleen significant bij de opleiding Journalistiek. Dat blijkt uit het werkdrukonderzoek van de domeinraad 2017, uitgevoerd in herhaling op het onderzoek van twee jaar geleden. Het percentage docenten dat zeer hoge werkdruk ervaart daalde van 30 naar 25 procent. Ditmaal werd ook de werkdruk onder het onderwijsondersteunend personeel van het domein gemeten. Die ligt wat lager dan onder de docenten. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *