Student bepaalt datum tentamen zelf


Vijf opleidingen zijn gestart met flexibel toetsen op individueel niveau. In de pilot mogen studenten een toets op een zelfgekozen datum maken.

De pilot wordt gehouden in tentamenperiode 3 en 4. Afgelopen maand hebben al zo’n twintig studenten een individuele flexibele toets gemaakt. Het gaat daarbij om digitale, automatisch (via Surpass) na te kijken toetsen, met multiple choice- of vragen met één vast antwoord. De toetsen kunnen elke week op drie momenten worden gemaakt in het Toetsservicecentrum (TSC) in het D-gebouw.

De mogelijkheid wordt aangeboden voor een aantal eerstejaarsvakken van de studies verpleegkunde, calo, technische bedrijfskunde, communicatie en de lerarenopleiding aardrijkskunde, aldus projectleider Frank Sturrus. Als de student de stof al beheerst kan hij zich, in plaats van te wachten op de klassikale toets, eerder inschrijven voor een flexibele toets. Dat kan tot uiterlijk vijf werkdagen van tevoren via Sharenet.

Het flexibel toetsen kan alleen bij tentamens waarvan een toetsbank met veel vragen aanwezig is, drie tot vijf keer het aantal vragen van de toets. Daarmee wordt voorkomen dat studenten alle antwoorden aan anderen kunnen doorspelen.

De student krijgt na afloop van de toets automatisch te zien wat de goede antwoorden waren en hoeveel vragen hij goed had. Vervolgens krijgt hij binnen drie weken een definitief cijfer van de docent via Educator.

In de pilot wordt de mogelijkheid onderzocht of studenten na afloop direct kunnen aangeven of ze over bepaalde vragen individueel in gesprek willen met de docent. Deze mogelijkheid kan dan in plaats komen van het klassikale inzagemoment.

Als de pilot een succes blijkt, wordt hij na de zomer uitgebreid met meer vakken en opleidingen. Sturrus: “We willen flexibel toetsen uitbreiden in het kader van het spreiden van toetsen in het nieuwe onderwijsconcept. We denken dat studenten dit zelf ook graag willen, met name voor hertentamens is dit systeem een mooie aanvulling.”

Als het individueel flexibel toetsen een grote vlucht neemt, moet de capaciteit van het toetsservicecentrum worden uitgebreid. Daar zijn nu zo’n tweehonderd plaatsen met speciale computers beschikbaar.

Sturrus: “Wie weet worden in de toekomst ook digitale toetsafnames via de eigen laptop van de student mogelijk, waarbij de toets via een beveiligde verbinding wordt ingevoerd.” (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *