‘Mediacentrum platform voor innovatie’

Onderwijsondersteunende afdelingen kunnen een grote rol spelen bij ict-innovatie, vindt Peter van Helsdingen.

‘In win’ van 19 januari pleitte Vincent Radewalt, adviseur onderwijsinnovatie van het domein Techniek, voor het systematisch creëren van tijd en ruimte voor docenten om met ict-innovaties hun onderwijs actueel, inspirerend en uitdagend te maken. Radewalt richtte zich in zijn opiniestuk met name op de onderwijzende collega’s binnen de domeinen. Hij heeft gelijk, onderwijsvernieuwing ís natuurlijk ook van de docent. En niet alleen van de geïnteresseerde voorloper of van de groep nieuwsgierigen die daar achteraan komt. Hij pleitte ervoor dat juist iedere docent wordt gefaciliteerd om die ambitie waar te maken.

Innovatie is – terecht – niet alleen het speeltje van de innovators en early adopters. Het is in mijn beleving de verantwoordelijkheid van iedere professional die serieus werk maakt van zijn onderwijs. Studenten verlangen van ons als hogeschool, dat wij dat doen op een manier die hen straks in staat stelt goed beslagen ten ijs te komen op een zich in rap tempo veranderende arbeidsmarkt.

Maar naast de docenten zijn er nog andere partijen op Windesheim die een rol spelen in onderwijsinnovatie: de afdelingen uit de onderwijsondersteuning. Naast de icto-ers binnen de domeinen en de onderwijskundigen die hands-on ondersteuning bieden, zijn er binnen de diensten afdelingen die al geruime tijd ervaring en expertise hebben opgebouwd bij het vormgeven van onderwijsinnovatie m.b.v. ICT en AV.

Zoals bijvoorbeeld de Corporate Academy die cursussen en trainingen rondom Blended Learning organiseert en Lab21, dat docenten en studenten wil inspireren. Lab21  wil didactische toepassingen aanreiken en kennis bevorderen t.a.v. het gebruik van ICT in het onderwijs, met ondersteuning van onderwijskundigen. Zo wordt er momenteel onder meer geëxperimenteerd met Virtual Reality in de klas, 3D-printing toepassingen en met de Hololens.

En het Mediacentrum heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot partner van docenten die lesregistraties willen maken en willen delen. Het Mediacentrum heeft een eigen professionele studio (heb je ons nieuwe wall-to-wall green screen al gezien?), een E-lab waar wordt geëxperimenteerd met vernieuwende manieren om content te maken (ontdek het Lightboard dat samen met studenten van Electrotechniek en Werktuigbouwkunde werd ontwikkeld) en beheert het Mediaportaal waarop alle videoregistraties gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. Ook nam het Mediacentrum het initiatief tot WinDidactief, een cross-mediaal platform dat docenten hielp om over de drempels heen te stappen die mogelijk belemmerend werken bij het blended maken van hun onderwijs. WinDidactief gaat binnenkort samen met het Forum Onderwijsconcept als vertelhetverder.nl. Hierbij wordt niet alleen vanuit het oogpunt van didactiek, maar juist ook met de bril van studenten, samen met docenten onderzocht hoe die vernieuwingen kansrijk kunnen worden geïmplementeerd in het onderwijs. Dit nieuwe platform biedt best cases, tools, ervaringen, experimenten, suggesties en innovaties.

Ik zou aan het lijstje onderwijsvernieuwers ook graag studenten zelf willen toevoegen. Steeds meer zullen zij kunnen gaan bepalen hoe ze studeren, wanneer ze dat doen en waar, dus waarom laten we ze dan niet veel meer over meedenken en -doen?

Onderwijsvernieuwing is mijns inziens niet alleen een zaak van docenten, maar ook van studenten en ondersteuners. Ik pleit ervoor dat we organiseren dat die drie partijen (nog) nauwer en efficiënter met elkaar samenwerken om de onderwijsvernieuwingen tot stand te brengen die de nieuwe tijd van ons vraagt. De tools, de kennis en ervaring zijn binnen Windesheim(ers) aanwezig. In feite staat niets ons in de weg om samen te experimenteren (en ja: dan mag er ook wel eens iets mislukken..) en te innoveren. Laten we daarbij overigens niet vergeten: er wordt al veel gedaan aan het maken en geven van “inspirerend en uitdagend onderwijs”.

Peter van Helsdingen is manager van het Mediacentrum van de dienst Bedrijfsvoering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *