BMR beëindigt experiment assessor

Student niet langer welkom bij overleg

Leden van het managementteam voelen zich geremd door aanwezigheid van een student.

Directeur Rob van Lamalgen: ‘Het was een experiment, we hebben ervan geleerd.’

Het managementteam van domein business, media & recht heeft besloten een vroegtijdig einde te maken aan het experiment van de aanwezigheid van een studentlid (een ‘assessor’)  tijdens de MT-vergaderingen. Het experiment, dat begin dit jaar van start ging, zou lopen tot aan de zomervakantie, en dan geëvalueerd worden. Het team heeft echter besloten er drie maanden eerder mee te stoppen.

Al enige tijd kennen een aantal hogescholen in Nederland het fenomeen assessoren  – studenten die, op basis van hun belangstelling en expertise, mogen aanschuiven bij het managementteam om in het overleg het perspectief van het studentenbelang in te brengen. Het ministerie zag graag meer van dergelijke initiatieven en afgelopen najaar besloot Windesheim hieraan mee te doen. Begin dit jaar vond de ‘trekker’ van dit project, bestuurssecretaris Astrid Metzelaar, twee domeinen bereid om een experiment te starten: gezondheid & welzijn, en business, media & recht. Bij g&w lijken zich geen problemen voor te doen. De assessor bij het domein BMR, Lonneke Jacobs, is nu echter verzocht om niet meer aan te schuiven.

Dat heeft níéts met haar persoon te maken, zo benadrukt bmr-directeur Rob van Lambalgen in een nadere toelichting. Het heeft te maken met de werkzaamheden van het team. Tijdens de vergaderingen worden allerlei gevoelige zaken over afdelingen, opleidingen én medewerkers soms in details besproken, en verschillende MT-leden voelden zich daarbij niet op hun gemak vanwege de aanwezigheid van een student. Men voelde zich geremd. ‘De gesprekken,’ aldus Van Lambalgen, ‘kregen daardoor niet de diepte die noodzakelijk is.’ Of ze bleven überhaupt achterwege. En de teamleden voelde er uiteraard weinig voor om het een en ander buiten de reguliere vergadering om, alsnog onder elkaar te bespreken. Dus moest besloten worden het experiment te staken.

Van Lambalgen zou het experiment (en zijn bereidheid om mee te werken) achteraf niet ‘ondoordacht’ willen noemen. ‘Het was een experiment; dan kan zoiets gebeuren. Ik denk wel dat we er van hebben geleerd.’ Maar heeft de aanwezigheid van een assessor dan geen enkel voordeel? Heeft Jacobs op andere momenten een nuttige bijdrage geleverd? Daar wil Van Lambalgen niets op zeggen; dat wil hij eerst met Jacobs bespreken. En op basis van dat gesprek zal het managementteam het bestuurscollege een aantal aanbevelingen doen, mocht men besluiten dat alle domeinen het benoemen van assessoren zouden moeten overwegen. (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *