Arbeidsparticipatie via Ambulatorium

Het Ambulatorium kan Zwollenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen, vindt Pim Hoek.

De gemeente Zwolle buigt zich over de vraag hoe zoveel mogelijk kwetsbare inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt weer aan werk geholpen kunnen worden. In de nota ‘naar een inclusieve arbeidsmarkt’ wordt gesteld dat een optimale aansluiting tussen onderwijs, overheid, werkgevers en werkzoekenden noodzakelijk is. Welke rol kunnen we vanuit Windesheim hebben?

Afgelopen maand heb ik de gemeenteraad hierover toegesproken als kwartiermaker Ambulatorium en ‘maatschappij in beweging’.

Bij de opleiding psychomotorische therapie (PMT) ligt de focus op het inzetten van bewegingsgerichte- en lichaamsgerichte activiteiten als middel tot het ontwikkelen van vaardigheden en competenties met als doel de participatie van (veelal) kwetsbare mensen in de samenleving zo  optimaal mogelijk te laten zijn. Denk aan vluchtelingen, studenten met psychische problemen, mensen met verstandelijke beperking, ouderen of volwassenen die uit dreigen te vallen vanwege psychische problemen.

In het Ambulatorium, een innovatie-werkplek met zo’n 15 docenten, studenten en het werkveld lopen momenteel zo’n 120 tot 140 studenten per jaar hun stage binnen kleine en grotere projecten, waaronder rondom arbeidsparticipatie. De kracht is samen leren en innoveren rondom maatschappelijke vraagstukken. We zien dat bewegen werkt. Mensen letterlijk en figuurlijk in beweging brengen en houden is daarin een belangrijk uitgangspunt. Vanuit de manier waarop gewerkt wordt in het Ambulatorium geloven we in de kracht en waarde die bewegen en aandacht voor je lichaam kan hebben als waardevolle ingang om gedrag te veranderen.

Juist ook bij mensen met een laag arbeidspotentieel kunnen innovatieve mogelijkheden bedacht worden waarin ‘al doende’ geoefend wordt met vaardigheden die op de arbeidsmarkt van waarde zijn. Bijvoorbeeld door mee te denken en mee te doen in het bepalen van efficiëntie en effectiviteit in bestaande programma’s. Door te experimenteren met pilots van werkwijzen die op andere plekken efficiënt en effectief (b)lijken. Maar ook in nieuwe innovatieve pilots opzetten samen met de vele samenwerkingspartners die we hebben vanuit onderwijs, zorgorganisaties, wijkteams en maatschappelijke organisaties.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een breed pallet van interventies rondom gezonde leefstijl en vitaliteit, activeringsaanbod, mindfulness en diverse vaardigheidstrainingen voor zowel de betreffende doelgroep als de werkgevers.

Daarin zijn er kansen voor het Ambulatorium, om voor de doelgroep in de volle breedte van betekenis te zijn. Vanaf onderwijs tot werk en van geïsoleerde- tot betaald werkende individuen. En ook niet alleen kansen voor het Ambulatorium, maar veel breder binnen Windesheim.

Door krachten te bundelen van de expertise die Windesheim al ‘in huis’ heeft, zijn er veel kansen om te komen tot passende ondersteuning van individuen, van onderwijsinstellingen, van bedrijven en voor de gemeente. Nu alleen nog de vraag of we deze kansen ook gaan benutten en daadwerkelijk gezamenlijk in beweging komen richting een inclusieve samenleving en inclusieve arbeidsmarkt.
Moeten we hier als Windesheim geen voorloper in worden in de regio en misschien wel landelijk?

Pim Hoek is kwartiermaker Ambulatorium en ‘maatschappij in beweging’ bij psychomotorische therapie/ Calo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *