‘Medewerkers Scania komen hier straks lesgeven’

Terwijl het College van Bestuur nog eens goed wil nadenken over ‘ondernemen’ en Windesheim, tekende BMR-directeur Rob van Lambalgen een overeenkomst met vrachtwagenbouwer Scania.

‘De overeenkomst met Scania omvat een heleboel zaken: stageplekken, afstudeerplekken, duale leertrajecten, onderzoek, in company onderwijs én medewerkers van Scania komen straks hier lesgeven. Voor Scania is deze samenwerking heel interessant omdat het moederbedrijf hier in Zwolle een centraal distributie hub wil vestigen voor alle Scaniavestigingen in Europa. Dan komt er dus naast het bestaande productiebedrijf een logistiek centrum. En Windesheim wordt daarbij hun kennispartner.’

Typisch Windesheim?
‘In deze regio is logistiek heel erg belangrijk, en we hebben op Windesheim twee lectoraten die op dat onderwerp zitten. Het is de bedoeling dat onze onderzoeksagenda meer focus krijgt, en supply chain management is één van die onderwerpen waar we sterk in zijn en waar de regio behoefte aan heeft. Maar denk ook aan familiebedrijven, en innovatie in de zorg, waarbij we samenwerken met Isala. Verder willen we meer doen op het gebied van e-commerce. Windesheim neemt deel aan het topcentrum e-commerce, waarin onderwijsinstellingen uit de regio en een 20-tal e-commerce bedrijven participeren. Dergelijke samenwerkingsverbanden met het beroepenveld zijn belangrijk voor Windesheim.’

Wat vind je van het terugbrengen van de drie O’s naar twéé: Onderwijs en onderzoek?
‘In het concept Instellingsplan wordt ‘ondernemen’ niet meer genoemd als primair proces. Dat roept bij velen de vraag op of het dan niet meer belangrijk is. Maar het is een bewuste keus om de term ‘ondernemen’ niet meer te gebruiken voor contractonderwijs en –onderzoek. De buitenwereld begrijpt deze term niet. In plaats van ‘ondernemen’ spreken we daarom liever van onderwijs aan professionals. In het NIP staat dan nu ook dat “onze studenten van alle leeftijden zijn: schoolverlaters én professionals”. En dat we “behalve diplomagericht aanbod ook losse modules aanbieden: ‘LevenLangLeren’ sluit aan bij de human capital agenda van de regio”. We zullen dit intern goed moeten uitleggen, maar wat mij betreft betekent dit dat we de komende jaren stevig zullen inzetten om ons aanbod voor de professionele markt sterk uit te breiden.’

Tot slot, je was de drijvende kracht achter ‘Waardevol Windesheim’, met zeven projectgroepen. Henk Hagoort heeft dat initiatief even stilgezet, in afwachting van het Instellingsplan. Hoe staat het daarmee?
‘Dat wordt pas duidelijk wanneer het Instellingsplan vastligt. Momenteel wordt er in het directieteam nagedacht over een aantal Windesheimbrede programma’s op het gebied van onderwijs en onderzoek, Leven Lang Leren en de aansluiting mbo-hbo. ‘Windesheim in Beweging’ (zoals het is gaan heten) zal daar als veranderprogramma zeer waarschijnlijk deel van gaan uitmaken en nieuwe exploratiegroepen zullen een plek krijgen.’ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *