Keuzemodules als aanvulling op studie

Veertien vakken starten in september

  • Studenten kunnen zich voortaan inschrijven voor hogeschoolkeuzemodules ter verbreding van hun studie.
  • De keuzemodules beslaan 3 tot 5 credits en worden elk semester op woensdagmiddag gegeven.

De eerste veertien hogeschoolkeuzemodules (HKM’s) starten komende september, daarna worden er elk semester een kleine twintig HKM’s aangeboden. Het gaat om vakken waarvoor een brede belangstelling bestaat, zoals ‘Ondernemen’, ‘Spaans’ of ‘Vormgeving & beeldbewerking’. Studenten kunnen de vakken extra-curriculair volgen (dus bovenop de eigen leerroute) of als een invulling van vrije studieruimte binnen het curriculum. Dat laatste kan alleen als de HKM binnen het leerplan past en de examencommissie daarvoor goedkeuring geeft.

De HKM’s zijn bedoeld voor studenten van alle domeinen. “Dat zullen meestal tweedejaars en ouder zijn”, vertelt projectleider HKM Frank Sturrus. “Eerstejaars mogen zich inschrijven voor HKM’s in hun tweede semester, maar zullen dat meestal later in de  studie doen.” De lessen, meestal zo’n tien tot vijftien bijeenkomsten, vinden altijd plaats op de woensdagmiddag, van het achtste tot en met het tiende uur. Tijdens die uren zal voortaan geen ander onderwijs meer gegeven worden aan ouderejaars. Zo hebben alle studenten elk semester gelegenheid om één HKM te volgen.

De groepen bestaan uit zo’n twintig studenten. Als ze vol zitten kan de module het volgende semester worden gevolgd. Wie een HKM met goed gevolg heeft doorlopen krijgt een aantekening op zijn diploma-supplement.

De hogeschoolkeuzemodules zijn ingevoerd in het kader van het nieuwe onderwijsconcept, vanuit de wens om meer te bieden dan het reguliere onderwijs en om studenten breder voor te bereiden op hun toekomst. Tot tien jaar terug had Windesheim ook al keuzemodules, ze verdwenen met de komst van het major-minor onderwijs. Een jaar geleden is de projectgroep, samen met de domeinen en tien studenten, gaan inventariseren welke nieuwe HKM’s interessant zouden kunnen zijn, aldus Sturrus.

De modules worden afgeleid van bestaande vakken. De kosten worden, zoals bij de minoren, tussen de opleidingen verrekend.

Vanaf deze week worden alle studenten geattendeerd op de mogelijkheid om zich voor een HKM in te schrijven. Dat kan tussen 20 maart en 14 april, net zoals de inschrijving voor de minoren. Het aanbod is te vinden op de Sharenet pagina Persoonlijke profilering. (EM)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *