Dare to be international!

Volgens Rob Maat bestaat internationalisering niet louter uit studentenmobiliteit en Engelstalig onderwijs. Internationalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Het motto van het nieuwe instellingsplan, ‘we care, we share, we dare’, is in het Engels. Dat geeft mij te kennen dat Windesheim tweetaligheid als een pre ziet. Maar laten we dat motto, met de blik op de toekomst, vanuit internationaal perspectief bekijken.

We care.
Internationalisering wordt niet alleen breed door het management gedragen als instrument voor het verbeteren van de eigen kwaliteit. Ook docenten, medewerkers en studenten zijn zich ervan bewust dat een internationale en/of interculturele component een kwalitatieve meerwaarde vormt voor het eigen eindproduct (het zij een les, een dienst of een verslag). Internationalisering wordt daarom ook niet als doel op zich ervaren, maar als een middel om de kwaliteit van de eigen resultaten te verhogen. Daarom dus: We care to be international.

We share.
Het delen van kennis en ervaring binnen Windesheim en met de regionale en internationale stakeholders waar we grote waarde aan hechten, krijgt in een internationale context een nog concretere betekenis. Het principe van ‘vreemde ogen dwingen’ is daarvan een mooi voorbeeld. Laat je les eens door een collega in Finland bekijken; kijk eens naar de managementprocessen in Maleisië; gebruik materialen uit Ghana of werk samen met een Chileense vakgenoot aan een interculturele module. Zo zijn er legio voorbeelden te bedenken om kennis en ervaring te delen met het interne en externe internationale netwerk van Windesheim. Daarom: We share to be international.

We dare.
Het idee is om internationalisering vanuit een bottom-up benadering verder vorm te geven. Uitgaande van eerder genoemde doelen en resultaten en door gebruik te maken van onze stakeholders worden management, docenten, medewerkers en studenten uitgedaagd een internationale en/of interculturele dimensie toe te voegen aan hun eigen activiteiten in het curriculum of daar omheen. Reeds bestaande activiteiten dienen daarbij als kader, om anderen ook het lef te geven internationaal te gaan denken en handelen. Uiteindelijk gaat het er dan om, de reeds nationaal erkende kwaliteit van Windesheim internationaal nog beter op de kaart te zetten. Daarom: We dare to be international.

Bij deze daag ik iedereen dus uit om over zijn of haar internationale en/of interculturele dimensie na te denken en er mee aan de slag te gaan. Kom eens langs bij mij en mijn collega’s van het International Office. Wij zijn graag bereid met je mee te denken over waar je deze dimensie kunt inzetten. Internationalisering kan een kwalitatieve bijdrage leveren aan je ontwikkeling.

Rob Maat is hoofd van het International Office en senior beleidsmedewerker internationalisering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *