‘Wennen aan meer macht commissies’

Komend studiejaar krijgen de opleidingscommissies (oc’s)  instemmingsrecht op belangrijke onderdelen van de onderwijs- en examenregeling (oer). Ze zullen veel vaker in dialoog gaan met hun domeindirecteur en hun deelraad, verwacht Frans Werkhoven.

‘Tot nu toe hadden de opleidingscommissies alleen een adviesrecht op de inhoud van het onderwijs. Maar als ze instemmingsrecht hebben – en dus nee kunnen zeggen tegen het oer, dan hebben ze meer macht en zullen ze veel serieuzer worden genomen door het management. De oc’s kunnen straks zelf onderwerpen of thema’s op de agenda zetten, als ze dingen tegenkomen die ze structureel voor verbetering vatbaar vinden. Stel je voor dat een opleidingscommissie vindt dat de stages structureel slecht geregeld zijn, dan kunnen ze weigeren om in te stemmen met het oer. Het management moet dan het oer aanpassen om zodoende de stages te verbeteren. Als het oer niet wordt aangepast kan het onderwijs niet worden gegeven, met alle juridische gevolgen vandien.

Het instemmingsrecht geeft een nieuwe dynamiek, die leden van deelraden en de centrale medezeggenschapsraad al lang kennen maar die nieuw is voor oc-leden. Want het recht om nee te zeggen is mooi, maar het is natuurlijk wél de bedoeling dat het oer door kan gaan en het onderwijs niet stil komt te liggen. Een oc kan bijvoorbeeld voorwaarden stellen waaronder ze wél akkoord gaat met het oer.

Oc-leden zullen echt moeten wennen aan dat instemmingsrecht. De valkuil is dat je ofwel te voorzichtig bent en te gauw instemming geeft waardoor over je heen wordt gelopen, ofwel dat je te kritisch bent en zo hard nee roept dat het overleg stil komt te liggen.

Hoewel opleidingscommissies het meest in gesprek zullen zijn met hun eigen hogeschoolhoofddocenten en opleidingsmanagers, zullen ze wat de instemming betreft formeel met de domeindirecteur in dialoog gaan. Ik verwacht daarom dat er bij de meeste domeinen vaste overlegmomenten tussen oc’s en domeindirecteuren gaan komen.

Ik verwacht ook dat de oc’s veel meer met de deelraden gaan optrekken, want die houden zich domeinbreed ook bezig met verbeteringen van het onderwijs en geven ook adviezen over het OER. Voor de deelraden zelf is het nieuwe instemmingsrecht van de oc’s ook nuttig, want daardoor zullen bijvoorbeeld kwaliteitsverschillen tussen opleidingen vaker naar boven komen dan momenteel.

Onze deelraad, van domein bmr, gaat in ieder geval vaste overlegmomenten organiseren met de oc-voorzitters, zoals dat nu ook gebeurt tussen de deelraadvoorzitters en de centrale medezeggenschapsraad. De kunst is om, zonder een heel ‘vergadercircus’ op te tuigen en veel tijd kwijt te zijn aan overleg, tóch alles boven tafel te krijgen wat we samen willen verbeteren.’

Frans Werkhoven is docent en lid van het dagelijks bestuur van de deelraad van domein business, media en recht.

Er zijn 1 reacties op «‘Wennen aan meer macht commissies’»

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *