Start reorganisatie bewegen & educatie

Aantal fte’s van domein moet met negenentwintig worden gereduceerd

  • Eerste ‘wave’ moet medewerkers snel duidelijkheid bieden.
  • Bert Meijer: ‘Buiten-gewoon zuur proces.

Het bezuinigingsplan werd door de vakbonden bestempeld als ‘een belangrijke wijziging in de organisatie’, waarmee de bezuinigingsoperatie van 3,6 miljoen officieel een reorganisatie is geworden. Het college van bestuur heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen deze aanduiding. De cmr heeft het plan in grote lijnen goedgekeurd en de Deelraad gevraagd zich over de nadere invulling te buigen. De Raad is inmiddels vrijwel akkoord met de eerste van de drie ‘waves’ waaruit het plan is opgebouwd. Wave 1 is intussen van start gegaan. De tweede start na de voorjaarsvakantie.

In totaal moet de personele omvang krimpen met 29 fte. Met de vakbonden is afgesproken dat er hierbij geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

De individuele consequenties kunnen echter ingrijpend zijn, benadrukt Bert Meijer, interim-directeur van het domein. Een van de voornaamste doelstellingen is het verkleinen van het Kenniscentrum: 16 van de 29 fte moeten dáár vandaan komen. Het zijn met name de medewerkers van het kenniscentrum en die met een tijdelijke dienstbetrekking die de gevolgen zullen voelen. In de eerste fase zal geen enkel arbeidscontract toegekend, verlengd of uitgebreid worden, zonder dat eerst gekeken is of de betreffende baan of uitbreiding vervuld kan worden door een van de huidige vaste medewerkers. Medewerkers krijgen van hun directeur te horen dat er een alternatief voor hen is gevonden en worden uitgenodigd voor een gesprek. Mocht ‘matching’ binnen het domein niet lukken, dan kan gekeken worden binnen de hogeschool. Een buitengewoon zuur proces, zo vat Meijer het samen. Met name voor degenen met een tijdelijk contract en het Kenniscentrum. Het managementteam zal ernaar streven zo goed mogelijk rekening te houden met  expertise en inzetbaarheid, maar iedereen moet er rekening mee houden dat hij of zij een aanbod kan krijgen dat niet zijn of haar voorkeur zal hebben. Meijer: ‘Goed overleg is het uitgangspunt. Natuurlijk krijgt iedereen de tijd om na te denken.’

Meijer hoopt dat de eerste wave binnen enkele weken afgerond zal zijn, en dat iedereen dan dus weet welke taken hij of zij binnen de afgeslankte organisatie zal hebben: ‘Deze fase moet zo snel mogelijk in ieders belang worden afgerond. Iedereen zal  beseffen dat hoe langer dit duurt, hoe langer voor veel mensen de onzekerheid duurt.’ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *