‘Opleidingscommissies niet goed voorbereid’

Oproep van medezeggenschapsraad

  • De centrale medezeggenschapsraad constateert dat de opleidingscommissies niet goed zijn voorbereid op hun nieuwe taken.
  • Ze wil dat er een herkenbare instantie komt die ondersteuning biedt aan de commissies én de managers.

Vanwege een landelijke wetswijziging krijgen alle opleidingscommissies (oc’s) per 1 september instemmingsrecht op belangrijke onderdelen van de onderwijs- en examenregeling. Ook de rol van de oc’s in de accreditatie wordt groter. De centrale medezeggenschapsraad (cmr) vreest echter dat Windesheim zich onvoldoende voorbereidt op deze wijzigingen.

Zo moeten er verkiezingen voor alle opleidingscommissies worden georganiseerd. De oc-leden moeten worden getraind en zowel commissies als managers moeten leren hoe ze invulling geven aan de nieuwe taken. Maar de organisatie is hier niet klaar voor. En dat wordt extra bemoeilijkt omdat opleidingscommissies en deelraden niet op alle plekken soepel functioneren en soms met onderbezetting kampen.

‘De raad heeft de stellige indruk dat de invoering onnodig veel kosten, frustratie en onduidelijkheid met zich mee gaat brengen’, schrijft cmr-voorzitter Bert Wimmenhove in een dringende oproep – een zogenoemd ongevraagd advies – aan het bestuurscollege.

Volgens de cmr hebben de oc’s behoefte aan professionele ondersteuning zoals die door de wet wordt voorgeschreven. De raad adviseert om een expliciet herkenbare instantie in te richten die ondersteuning biedt aan oc’s, maar ook aan managers die rond de tafel moeten met de commissies. ‘Daarnaast kan het geen kwaad eenzelfde mate van ondersteuning te bieden aan de gehele medezeggenschap.’

Het bestuurscollege heeft nog niet gereageerd op het advies. Het schreef in december nog dat Windesheim vooruitliep op de wetgeving en dat de regelingen en de faciliteiten voor de opleidingscommissies zijn aangepast en uitgebreid ‘om de oc’s mogelijkheid te geven hun nieuwe taken naar behoren uit te voeren’. De meeste oc-leden hebben in oktober scholing gehad en managers zullen in juni een training krijgen. Wat betreft de verkiezingen verwacht het college dat slim aangesloten kan worden op bestaande reglementen voor de deelraden. (EM)

 

Lees ook ‘Wennen aan meer macht commissies’: http://www.hogeschoolkrantwin.nl/2017/02/16/wennen-aan-meer-macht-commissies/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *