‘Er moet een duurzame oplossing komen’

Er dreigt een tekort te ontstaan aan basisschoolleraren, en bovendien dreigen er straks ‘vooral witte juffen’ voor de klas te staan. Aldus cvb-voorzitter Henk Hagoort in een opiniebijdrage die hij samen met zijn collega’s Jacob Schaap (VIAA) en Jan Heijmans (Katholieke Pabo Zwolle) publiceerde in de NRC van 7 februari. Minister Bussemaker reageerde afgelopen weekend in dezelfde krant. Hierbij de reactie van Henk Hagoort op háár reactie.

 

Jullie waarschuwen in de opiniebijdrage voor een lerarentekort als het selectiebeleid niet gewijzigd wordt. Bussenmaker beweert dat jullie selectie willen ‘afschaffen’ en wijst triomfantelijk op het gunstige effect van selectie. Wat staat jullie wat betreft selectie wél voor de geest?
‘We stellen niet voor om de strenge toelatingseisen af te schaffen. Wél stellen we voor om (mbo-) scholieren hier beter op voor te bereiden, middels het idee van de pre-pabo: een half jaar om mbo’ers beter voor te bereiden op hun vervolgstudie. Voor dit idee vragen  we om (financiële) steun van de minister.’

 

Bussemaker zegt dat er ‘tal van projecten’ zijn die voor meer ‘kleurrijkere studenten’ moeten zorgen. Zoals ondersteuning van de opleidingen in ‘Goed voorbereid op de pabo’, baangaranties voor pabostudenten en de afspraak de MBO’er gedurende een half jaar na het afstuderen worden voorbereid op de pabo. Dragen deze projecten volgens jullie bij aan de oplossing?
‘De projecten die de minister zelf noemt dragen zeker bij. Wél is het zo dat de projecten vooralsnog van tijdelijke aard zijn. Graag zoeken we met de minister naar een duurzame, structurele oplossing voor het probleem dat er over een paar jaar niet genoeg leraren in het basisonderwijs zijn én dat zij een afspiegeling zouden moeten vormen van de maatschappij.’

 

Haar slotsuggestie luidt: ‘jullie bestuurders moeten de geboden ruimte pakken’. In zekere zin doen de drie Zwolse opleidingen dat al, met de dit schooljaar gestarte pre-pabo. Waarom dan toch een oproep aan de minister? Wat is de insteek van deze oproep?
‘We hebben de brief geschreven omdat wij een groot landelijk probleem zien – te weinig leraren in de toekomst en te weinig diversiteit voor de klas. Een onderwerp waar de minister in haar brief van 30 januari aan de Tweede Kamer aan voorbijging. Zij belichtte daarin wel de positieve effecten van het gewijzigde beleid (wat betreft studiesucces), maar noemde niet de problematiek die er ook achter schuilgaat en waar zij nog geen structurele maatregelen voor heeft om deze op te lossen. Met de brief vragen we hier aandacht voor en roepen wij de minister op om hier samen met ons werk van te maken.’ (MH)

 

(De brief van de minister is te googelen via ‘brief studiefinanciering 30 januari 2017’)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *