Omvorming B&E toch reorganisatie

De bezuinigingsmaatregelen bij het domein Bewegen & Educatie krijgen toch het label ‘reorganisatie’, na overleg met de vakbonden.

Dat werd vandaag medegedeeld door het bestuurscollege tijdens een extra ingelaste instemmingsvergadering van de centrale medezeggenschapsraad. Het bezuinigingsplan wordt als reorganisatie aangemerkt omdat het een belangrijke wijziging betreft in een belangrijk organisatieonderdeel van de hogeschool. Omdat er geen gedwongen ontslagen vallen bij vast personeel, heeft de reorganisatie geen negatieve arbeidsvoorwaardelijke gevolgen.
Bij een reorganisatie moet het college de vakbonden een reorganisatieplan voorleggen en een sociaal plan waarin de arbeidsrechtelijke gevolgen vermeld worden. Manager personeel en organisatie Petra Petersen lichtte toe dat dat laatste summier kan blijven (‘niet langer dan een half A4’). Het sociaal plan wordt nog deze week verstuurd. Petersen verwacht dat de vakbonden daarover volgende week een ledenraadpleging houden onder de medewerkers.
Het strategisch bezuinigingsplan werd vandaag als reorganisatieplan ter instemming voorgelegd aan de centrale medezeggenschapsraad. Daaraan is een bijlage toegevoegd over de voorgenomen terugbrenging van de personele formatie met 29 fte, waarbij merendeels externen en tijdelijke medewerkers moeten vertrekken.
Cmr-voorzitter Bert Wimmenhove meldde dat de raad het ‘plakken van de sticker reorganisatie’ gewenst vindt. “De cmr stemt in, maar ze laat de instemming met het bezuinigingsplan bij de deelraad liggen en zal zich daar niet mee bemoeien.”
Cor Niks, vicevoorzitter van de deelraad B&E, meldt desgevraagd dat zijn raad nog niet kan instemmen met het plan. “We hebben tijd nodig om er beter naar te kijken.” Hij verwacht binnen enkele weken tot overeenstemming te komen met het managementteam. (EM)

Lees ook: Forse bezuiniging op kenniscentrum B & E

Er zijn 1 reacties op «Omvorming B&E toch reorganisatie»

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *