Forse bezuiniging op kenniscentrum B&E

Domein bespaart in totaal 3,6 miljoen

  • Het domein bewegen en educatie komt met maatregelen, om vóór 1 september uit de rode cijfers te komen.
  • Belangrijkste ingreep is het verkleinen van het kenniscentrum.

De deelraad van het domein heeft ingestemd met het strategisch bezuinigingsplan van interim-directeur Bert Meijer. Daarin wordt het tekort van 3,6 miljoen euro vóór de zomervakantie weggewerkt.

De omvang van het kenniscentrum was de afgelopen jaren flink uitgebreid met het oog op de samenwerking met Hogeschool Utrecht. Nu wordt het in één klap teruggebracht tot de omvang van de andere kenniscentra in de hogeschool. Met de afbouw wordt meer dan zes ton bespaard. Daarnaast moet een ombuiging in het beleid rond promovendi meer dan twee ton opleveren. Plus twee ton door het niet verlengen van het lectoraat pedagogische kwaliteit.

Veel externe en tijdelijke aanstellingen binnen het kenniscentrum worden beëindigd. Andere medewerkers worden herplaatst naar onderwijs of ondernemen. Ook aan de andere domeinen is gevraagd mee te denken over vacatures voor onderzoekers.

Naast de bezuinigingen bij onderzoek wil het domein zes ton besparen op algemene kosten. Voorbeelden zijn de kosten voor scholing, administratie, catering en reiskosten. Bij afstandsleren worden huur- en dienstverleningscontracten met externe locaties opgezegd, waaronder de toets-locaties Den Haag en Zeeland.

Ook bij het personeel wordt bezuinigd. Het aantal surveillanten wordt met de helft teruggebracht, het managementteam wordt verkleind met 1 fte en het bedrijfsbureau wordt afgeslankt. Verder wordt onderzocht of oudere medewerkers vrijwillig kunnen uittreden. De seniorenregeling zou vijf ton moeten opleveren.

Het domein heeft ervoor gekozen om alle opleidingen in het portfolio te behouden. Wel wordt bezuinigd op domeinbrede minors en domeinbrede projecten. Sommige nieuwe projecten gaan juist wél door, vanwege hun belang van het domein, zoals het Teachers College, Flexibilisering en het nieuwe onderwijsconcept.

Daarnaast vraagt het domein om centrale financiering vanuit de hogeschool voor domeinonderdelen die belang hebben op Windesheimniveau. Daarbij gaat het om de lerarenopleidingen en het lectoraat theologie, het lectoraat onderwijsinnovatie en ict (met de faciliteit Lab21) en aanloopinvesteringen voor enkele nieuwe masteropleidingen.

De bezuinigingsmaatregelen worden in drie ‘golven’ (tijdsperiodes) uitgewerkt, de eerste tot aan de voorjaarsvakantie, de tweede tot aan de meivakantie en de derde tot aan de zomervakantie. (EM)

Lees ook: Omvorming B & E toch reorganisatie

Er zijn 1 reacties op «Forse bezuiniging op kenniscentrum B&E»

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *