Taaltoets alternatief voor NT2

Studenten die met een buitenlands diploma op Windesheim worden toegelaten, hoeven binnenkort niet meer altijd een officieel NT2-II diploma te hebben.

Er komt een uitzondering voor mensen van ouder dan 21 die het Nederlands voldoende beheersen. De toelatingscommissie mag vanaf komend studiejaar ook de taaltoets van Windesheims Studiesuccescentrum inzetten als alternatief voor de NT2-II eis. Deze taaltoets is een onderdeel van de 21+ toelatingsonderzoeken. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *