Bewegen & Educatie moet fors bezuinigen

  • Strategisch Plan moet snel helderheid bieden.
  • Interim-directeur Bert Meijer: ‘tempo van bezuinigingen ligt erg hoog’.

Een bezuiniging van 3,6 miljoen, te realiseren per 1 september 2017. Dat is de taak waar het domein bewegen en educatie voor staat. Een ‘zeer stevige opdracht,’ zoals interim-directeur Bert Meijer het noemt.

Het domein vertoonde al jaren een structureel tekort (Meijer: “daar had iedereen op Windesheim zijn mening over”) maar de huidige noodsituatie is pas de afgelopen maanden ontstaan door de groei van andere opleidingen (en de IPA-rekensystematiek die dan wordt gebruikt) kreeg het domein minder middelen. Daar kwamen de korting vanuit Den Haag bij van 3,6 miljoen voor de hele Hogeschool én de eis vanuit de Raad van Toezicht dat Windesheim zijn financiële stevigheid (solvabiliteit) moet tonen. Alles bij elkaar staat het domein nu voor een bezuiniging van 3,6 miljoen. Meijer heeft de afgelopen tijd gebruikt om goed in beeld te brengen hoe het structurele tekort in elkaar zit. “Dat was erg lastig omdat onze IPA-rekensystematiek niet meteen voor iedereen zo transparant is. In de afgelopen CMR-vergadering is nu afgesproken dat hier goed naar gekeken zal worden. Ik heb ook laten onderzoeken waarin onze begroting nu écht verschilt van die van andere domeinen. En dat is met name door het hoge aantal onbekostigde studenten, door de kosten van onze functiemix en het Kenniscentrum. We hebben als domein grote stappen gezet in de richting van de door het CvB gewenste functiemix. Dat betekent relatief duur personeel. En we hadden de opdracht een flink kenniscentrum op te bouwen. Ook dat is gelukt. Maar dat kost extra geld en dat keert zich nu tegen ons.”

Het domein telt veertig procent onbekostigde studenten. Veel meer dan bij de andere domeinen. Elf procent komt binnen zonder bekostiging, heeft die al verbruikt met een andere opleiding. Daarnaast zijn er veel langstudeerders. Meijer: “Dat punt moeten we zelf voortvarend oppakken. Ook samen met schoolbesturen. Deze schoolbesturen zitten in een spagaat en wij ook. Want het gaat hier bijvoorbeeld ook om studenten die al onbevoegd voor de klas staan. Ze geven dus al les en hebben daardoor eigenlijk geen tijd om af te studeren en worden ook nog eens langstudeerders. Besturen willen die onbevoegde leerkrachten vaak niet kwijt, want dan zitten ze zonder leraren. Maar wij krijgen pas de diplomabonus wanneer ze hun studie afmaken!”

Meijers weet dat de medewerkers bezorgd zijn. “Het is ook een zuur verhaal. De omvang en het tempo van de bezuinigingen liggen erg hoog. Maar dit is de context waarin we nu moeten werken. Het CvB en de andere domein- en dienstdirecteuren denken gelukkig volop met ons mee. Zij hebben ook bezuinigen door te voeren. Ondanks dat hebben zij ook financiële voorzieningen toegezegd om onze begroting structureel op nul te krijgen maar los daarvan zullen we als domein alle zeilen moeten bijzetten.”

Het managementteam heeft aan de deelraad en aan de Stuurgroep een Strategisch Bezuinigingsplan voorgelegd dat is opgebouwd uit drie periodes met een groot aantal deelplannen. Belangrijkste opdracht wordt de omvang van het Kenniscentrum terug te brengen tot een niveau dat vergelijkbaar is met andere domeinen. “We streven naar maximaal 10 procent van de IPA-inkomsten. Medewerkers zullen moeten overstappen binnen het domein, naar onderwijs of ondernemen. We creëren plaatsen door het beëindigen van tijdelijke en externe contracten. We gaan proberen iedereen een aanbod te doen, maar je ziet natuurlijk nu al dat mensen om zich heen kijken en vertrekken. Op zo’n moment wordt er door veel collega’s gezegd dat het een risico is dat juist de besten als eerste gaan. Maar ik zeg altijd maar dat dat kansen biedt aan nieuw talent om naar voren te komen.”(MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *