Beoordelingen onder de loep

De medezeggenschapsraad heeft het bestuurscollege gevraagd om de verschillende beoordelingsmethoden op Windesheim onder de loep nemen en beter met elkaar in overeenstemming brengen.

Naast beoordelingen in cijfers bestaan er verschillende woordbeoordelingen, bijvoorbeeld van ‘zeer slecht’ tot ‘uitmuntend’ of alleen maar voldaan/niet-voldaan. Opleidingen blijken zich echter niet altijd te houden aan de regels in de Onderwijs- en examenregeling (OER). Zo kiezen ze soms voor een beperkte beoordeling ‘onvoldoende – voldoende – goed’ die niet in de regeling is opgenomen. Ook is gevraagd de beoordelingen in Educator en het reglement Cum Laude in overeenstemming brengen met het OER. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *