Bewegen & Educatie staat voor zware ingreep

  • Bezuinigingen kunnen leiden tot 20 fte minder per 1 september 2017.
  • Deelraad vreest dat ‘economie’ het denken lijkt te bepalen in plaats van een visie.

Het domein bewegen en educatie heeft een nóg zwaardere bezuinigingsopdracht opgelegd gekregen. De auditcommissie van de Raad van Toezicht toonde zich eind november niet tevreden over de voorgelegde begroting voor 2017. Aansluitend heeft het college aan de centrale medezeggenschapsraad een voorstel tot aanpassing van de begroting voorgelegd waarbij het exploitatietekort van het domein b&e over 2017 teruggebracht is van 2,8 naar 2,1 miljoen.

De extra bezuiniging moet bereikt worden door extra ingrepen of het versnellen van geplande ingrepen. Eén voorstel betreft het terugbrengen van het onderzoek met pakweg een derde. In de oorspronkelijke begroting was sprake een daling van het aantal fte’s met veertien, grotendeels te realiseren in de tweede helft van 2017. In de jongste voorstellen is, mede gebaseerd op een versnelde krimp van het onderzoek, sprake van een daling met 20 fte’s per 1 september. Een uitgewerkt plan moet de komende weken duidelijkheid verschaffen.

De deelraad van b&e laat in een reactie weten dat zij ongerust is omdat zij de onderbouwing mist “en de ‘economie’ het denken lijkt te bepalen in plaats van een visie.” Ook vraagt zij zich af “of zoveel bezuinigen in zo’n korte tijd niet ten koste zal gaan van de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk voor medewerkers niet enorm zal opdrijven.”

Naast b&e worstelt ook het domein gezondheid & welzijn met een fiks exploitatietekort, van ruim een miljoen. Maar volgens directeur Ineke van der Wal is de problematiek bij haar domein niet te vergelijken met de dilemma’s waar haar collega-directeur Bert Meijer voor staat. Ze durft te voorspellen dat g&w in september geen verliezen meer zal draaien: “We hebben op dit moment eigenlijk geen tekort; we draaien al positief, alleen lopen er nu nog twee grote operaties, de overgang naar één opleiding Social Work en Nursing 2020. Die twee vragen extra investeringen.” Daarnaast heeft de groei van verpleegkunde (een verdubbeling van het aantal studenten in twee jaar tijd) voor tijdelijke problemen gezorgd: “De financiering daarvoor loopt altijd twee jaar achter; zoiets moet je voorfinancieren. Dat heeft ook bijgedragen aan het tekort. Maar dat lopen we komend jaar dus weer in.” Maar bezuinigen is en blijft heel vervelend en lastig, zo benadrukt ze: “Het blijft moeilijk – hoe hard je ook werkt, die tekorten poets je niet zo maar weg. Wat dat betreft heb ik vooral consideratie met Bert, die staat echt voor een huge klus!’ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *