Bedankje in plaats van geld

Studenten die een claim hadden ingediend vanwege verplichte extra studiekosten krijgen geen geld terug. Wel krijgen ze een cadeaubon.

De studentgeleding van de centrale medezeggenschapsraad heeft begin dit schooljaar bij het College van Bestuur (CvB) 52 claims ingediend van studenten vanwege onterechte studiekosten. De opleidingen hadden volgens hen nagelaten een (wettelijk verplicht) gratis alternatief te bieden. Het college heeft de claims gecontroleerd en concludeert dat er in bijna alle gevallen wel gratis alternatieven waren maar dat dit niet bekend was bij de student. De directie wil de studenten die meewerkten aan de claim wel bedanken voor hun bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs. Zij krijgen een cadeaubon. De opleidingen moeten studenten voortaan beter informeren. Ook komt er vanaf 1 januari een geschillenprocedure. (SP)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *