Windesheim op zoek naar miljoenen

Onverwachte korting vanuit Den Haag noopt tot strakke ingrepen

  • College heeft nog anderhalf miljoen aan bezuinigingen in de huidige begroting gevonden.
  • Domeinen g&w en b&e moeten volgend jaar september een sluitende begroting hebben.

Windesheim is financieel in zwaar weer terechtgekomen. Voor dit jaar had het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht (RvT) een begroting voorgelegd met een tekort van zes miljoen. Geen al te groot tekort; vaak levert de eindberekening van Den Haag, aan het eind van het jaar, wat extra miljoenen op. De RvT had deze dan ook goedgekeurd. Maar doordat er twee jaar geleden minder studenten zijn ingestroomd bedraagt het ‘extraatje’ rond de drieënhalf miljoen mínder dan begroot. De salarisverhoging in de cao wordt daarnaast tegen de verwachting in niet volledig vergoed. Een en ander betekent dat de huidige stand van zaken een tekort van tien miljoen bedraagt. CvB-lid Jan Willem Meinsma: “We waren eraan gewend dat we de tijd konden nemen voor het aanpakken van problemen. Als bijvoorbeeld de begroting van G&W een paar jaar achtereen niet op orde was, hadden we daar begrip voor. B&E idem dito. Dat kan nu niet meer. Maar als CvB hebben we gezegd, we gaan niet ineens hard op de rem staan.”

Voor dit lopende jaar heeft de Raad van Toezicht een begroting goedgekeurd met een tekort van zes miljoen. Meinsma: “Da’s niet erg, dat kunnen we dragen. MAAR doordat er twee jaar geleden minder studenten zijn ingestroomd komen we eind dit jaar niet uit op een extraatje maar op, naar mijn taxatie, drieënhalf miljoen mínder dan begroot. De salarisverhoging in de cao wordt daarnaast tegen de verwachting in niet volledig vergoed. Het beeld is nu ineens: min tien! Voor 2017 hebben we bij de RvT en de CMR een conceptbegroting ingediend met een tekort van 7,6 miljoen. Door het tekort bij G&W en bij B&E is het negatiever dan eerder gepland. En dan vraagt de RvT zich natuurlijk af: let dit CvB wel goed op de centen? Kunnen ze wel remmen?”

In de huidige conceptbegroting heeft B&E nog een tekort vanaf sept 2017 van 127.000 euro per maand. Het MT van B&E heeft nu te horen gekregen dat er tegen de Kerstdagen een plan moet zijn dat er voor zorgt dat het domein per 1 september 2017 op maandbasis nul draait. Dus zonder verliezen. Meinsma: “Dan heb je het vanaf nu over een vraagstuk van 2,8 miljoen – een zware opgave.” Met G&W is hetzelfde afgesproken: in september 2017 moet het domein nul draaien. Projecten als Meer van Waarde – het samenvoegen van opleidingen tot ‘Social Work’ – en Nursing 2020 moeten daarbij afgerond.

Meinsma: “De aangepaste begroting moet worden voorgelegd aan de CMR en de Raad van Toezicht. In de medezeggenschapsraad zie ik twee reacties: enerzijds ‘waarom is er niet eerder ingegrepen?’ en anderzijds: ‘dit mag je een domein niet aandoen.’ Voor beide heb ik begrip, maar we moeten straks wél een begroting hebben die goedgekeurd wordt door de RvT en waarmee Windesheim als geheel gezond is en blijft. Dus overleggen we nu met de CMR over de vraag hoe zij hierin staan; we overleggen met B&E directeur Bert Meijer over het plan én met de RvT, om hen ervan te overtuigen dat we wel degelijk kunnen remmen.” Het College heeft bij de CMR en de RvT een amendement op de begroting ingediend dat er op neer komt dat eventuele tekorten in september uit de begroting zullen worden getrokken. Daarnaast is men Windesheimbreed de uitgaven nog eens langsgelopen. “We hebben we gekeken: waar kunnen we, zonder al te veel pijn, nog anderhalf miljoen vinden? Dan moet je denken aan zaken als catering, adviseurskosten, inhuur van externen. We hebben de directeuren gezegd waar volgens ons die ruimte zit, en hebben hen gevraagd dit als aanpassing in de begroting mee te nemen. Dat is geen  leuk proces, alles was immers al besproken. Maar het is niet écht erg. Het betekent wel dat we dan strak zullen gaan sturen. Ook dit amendement wordt nu aan de CMR en de RvT voorgelegd. De komende dagen zal de een moeten zeggen of ze daarmee instemmen, de ander moet het goedkeuren.”

Bij B&E is sprake van een ingewikkelde problematiek. Het domein heeft een aantal kleine opleidingen die verlies draaien. “Dan kun je zeggen daar moet geld bij, maar als ze klein blijven, komt daar geen eind aan. Dan kun je zeggen: minder geld, maar de werkdruk is al hoog, en dan loop je het risico dat de kwaliteit toch een keer door de knieën zakt. Ermee stoppen? Dat kan wel eens heel onverstandig zijn voor heel Windesheim. Naar onze overtuiging moeten we blijven investeren in deze opleidingen om op de lange termijn krachtig te blijven, maar moeten we ook kijken naar samenwerking binnen en buiten Windesheim – al is nu wel duidelijk dat dat niet altijd even makkelijk is.”

“Er zijn al grote stappen gezet wat betreft meer samenwerking tussen de curricula. De huidige situatie maakt dat je daar wéér eens naar moet kijken. We hebben in het kader van de samenwerking met de HU een behoorlijke onderzoekspoot opgetuigd; die moet weer teruggebracht worden. En dan zijn er onderwerpen die het hele domein betreffen. B&E zou relatief meer studenten tellen die uit andere domeinen of hogescholen komen en dus al een of twee jaar bekostigd zijn – en daardoor relatief duurder zijn voor B&E. Het domein zou relatief meer managers hebben, en het gemiddeld salarisniveau van de docenten zou hoger liggen. Het kan allemaal waar of onwaar zijn, en daar moeten we dan rekening mee houden – maar we willen dat eerst goed onderzoeken.”

Dat onderzoek wordt nu verricht door het MT van het domein. Daarnaast is er een stuurgroep bestaande uit Henk Hagoort, het hoofd P&O, een controller en Jan Willem Meinsma, die regelmatig bij elkaar komt. “Ik reken erop dat we rond de kerstdagen een goed beeld hebben. Mijn doel is dat we in januari/februari kunnen uitleggen hoe we het domein structureel goed op de rails kunnen krijgen.” (MH)

Er zijn 1 reacties op «Windesheim op zoek naar miljoenen»

  1. Hans Palas schreef:

    ‘ontzettend goed’ om breed uit te dragen dat het niet goed gaat bij Windesheim: lekker hakken op de eigen organisatie en daarmee Windesheim ten gronde richten (of heb je de arrogantie dat je onschendbaar bent?)

    Staken met de Win’ en bezuinigen op Journalistiek zou ik zeggen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *