Rookverbod bij alle ingangen

Bij alle ingangen van de gebouwen van Windesheim komen gebieden waar niet gerookt mag worden, aangegeven door witte lijnen, markeringsborden en verbodsborden.

Tot nu toe was er alleen voor de hoofdingang zo’n aangewezen niet-rokersgebied. Maar binnenkort gaat de afdeling huisvesting ook niet-rokerszones creëren bij de ingangen van de andere gebouwen. Op of naast terrassen zal ook niet meer mogen worden gerookt.

“Er zijn situaties waar de asbakken en rooktafels pal naast de ingang staan, die worden een flink stuk opgeschoven”, vertelt Jan Visser van huisvesting. De niet-rokenzones zullen in grootte variëren tussen een paar en tien meter. “Bij de hoofdingang wordt de zone veel groter. Daar staan de rokers nu midden in de looproute naar de draaideur, de bezoekers moeten door een muur van rook om binnen te komen. Dat willen we niet meer.”

In het nieuwe beleid staan de rokers zoveel mogelijk buiten de looproutes. De nieuwe verbodszones worden waarschijnlijk eind deze maand of begin januari aangelegd.

04-rookverbod03-bij-alle-ingangen-win-07-08-december-2016Geen visitekaartje
De nieuwe huisregels over buiten roken zijn aangepast op advies van de centrale medezeggenschapsraad. Raadslid Daniël van Rijn, student lvo geschiedenis, vindt het hoog tijd voor strengere regels: “Rook en peuken voor de hoofdingang zijn geen goed visitekaartje voor een hogeschool die gezond gedrag wil verbeteren. Mensen accepteren het niet meer dat een roker overlast veroorzaakt. En de rokers zelf hebben er ook geen moeite mee als je vraagt of ze wat verder van de deur weg willen gaan staan.” Daniël rookt zelf ook, maar zou geen moeite hebben met nóg strengere regels. “Ik vind dat mijn ongezond gedrag nooit gezondheidsrisico’s voor anderen mag veroorzaken.”

04-rookverbod04-bij-alle-ingangen-win-07-08-december-2016Arrogant
De eerste niet-rokerszone werd in 2010 voor het hoofdgebouw gecreëerd. Sindsdien hebben de huismeesters – vooral bij slecht weer – te kampen met studenten die bij toch binnen de witte lijnen gaan staan. Teamleider huismeesters Gert Simens: “We kunnen geen boete uitdelen of zo. We kunnen ze er alleen op aanspreken. Maar helaas zijn er studenten die, als je je hebt omgedraaid, gewoon weer bij de deur gaan staan. Soms leunen ze letterlijk tegen het verbodsbord aan en steken een sigaret op.”

Huismeester Jacco Balk: “We hebben een tijd de overtreders hun studentenkaart gevraagd. Maar dat werd zo’n kinderachtig gedoe. Ze reageerden heel arrogant, of zeiden dat ze de kaart niet bij zich hadden.”

Niet alleen de rook maar ook de naast de asbakken rondslingerende peuken zijn een bron van ergernis. 04-rookverbod05-bij-alle-ingangen-win-07-08-december-2016Schoonmaakmedewerker Chris Groothand van Hago ruimt vóór het hoofdgebouw dagelijks een tot twee emmers peuken op. Balk: “Maar binnen een uur is het alweer een puinhoop. Sommigen zitten naast de rookpaal, maar drukken hun peuk toch op de grond uit.”

Smerig
Receptiemedewerker Dittie de With krijgt aan de balie vaak opmerkingen van gasten die Windesheim bezoeken: “Moet je hier door die vieze walm naar binnen, vragen ze dan. Het is gewoon niet representatief. Zelf vind ik het ook smerig. Verban het roken toch gewoon naar een hok aan de achterkant.”

Studenten Rosalie en Nienke voelen zich als rokers minder prettig dan een paar jaar geleden. Nienke: “Ze kijken je soms met dodende blikken aan. Als ik met een groepje mensen buiten sta vraag ik heel bescheiden of het mag. Want je lijkt als roker soms wel een paria.” Staan ze zelf wel eens in de verbodszone? Rosalie: “Per ongeluk soms, dan loop je bijvoorbeeld naar iemand die daar al staat. Ik was ook een keer zó met mijn telefoon bezig dat ik vergat om door te lopen.”

04-rookverbod06-bij-alle-ingangen-win-07-08-december-2016Fietsenstalling
Na de aanleg van de nieuwe niet-rokersgebieden worden de maatregelen geëvalueerd. Door de verbodszones bij alle ingangen zullen er nauwelijks overdekte plekken overblijven om te roken. Rokers kunnen bij slecht weer straks alleen nog overdekt een peuk opsteken in de fietsenstallingen en een rookplek in de garage van gebouw X. Daarom wordt nagedacht over overkapte buiten-rookplekken, die verder van de looproutes liggen. Visser: “De aanleg van een stuk of acht rook-abri’s gaat zo’n 75.000 euro kosten, dus wordt eerst geëvalueerd wat het effect van de niet-rokersgebieden is.”

04-rookverbod07-bij-alle-ingangen-win-07-08-december-2016Halfbakken
De afdeling communicatie zal via Sharenet de nieuwe zones onder de aandacht brengen. Communicatieadviseur Geriëlle Middendorp. “Maar je krijgt het probleem niet weg door een verbod af te kondigen, en lijnen, borden en informatieteksten te plaatsen.” Ze had liever gezien dat Windesheim een algemeen verbod voor roken op de campus had ingesteld. Middendorp: “Dat maakt handhaving van de regels een stuk eenvoudiger. Er is de afgelopen jaren zoveel maatschappelijke weerstand ontstaan tegen roken en het inademen van andermans rook dat je ziet dat veel publieke instellingen, vooral scholen en ziekenhuizen, hier hun huisregels op aanpassen. Windesheim gaat nu misschien een halfbakken verbod instellen, dat met communicatie en de inzet van huismeesters heel moeilijk te handhaven is.”

Tekst: Ernest Mettes
Foto: Herman Engbers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *