Meedenken over het hoger onderwijs

 

sharmaine

Het onderwijs; we hebben het allemaal meegemaakt en we hebben er allemaal goede/slechte herinneringen aan. Dit nemen we allemaal mee, we vormen er een mening over en hebben ideeën over hoe het beter zou kunnen. Maar wat doen we met die ideeën? Studente Sharmaine de Graaf dacht hierover mee in de Nederlandse Denktank.

De Nederlandse Denktank is een stichting die elk jaar een groep van 20 universitaire studenten/afgestudeerden vanuit verschillende disciplines samenbrengt. Deze groep buigt zich enkele maanden over een maatschappelijk thema en werkt toe naar vernieuwende en praktische oplossingen. Dit jaar buigt de Nationale Denktank zich over het leren van de toekomst in het beroepsonderwijs (MBO en HBO) vanuit de onderzoeksvraag: “Hoe komen we in Nederland tot beroepsonderwijs dat de student stimuleert tot een blijvende persoonlijke ontwikkeling om te kunnen werken en leven in een permanent veranderende samenleving?”

Omdat de Denktank zich dit jaar buigt over het beroepsonderwijs is er dit jaar (11e editie NDT) gekozen om ook studenten vanuit het beroepsonderwijs te betrekken bij het onderzoek. Een tiental MBO en HBO studenten, waaronder 6 studenten vanuit Windesheim, zijn aangesloten bij de Denktank als Expert-deelnemer. In deze rol hebben wij onder andere input kunnen geven over de pijnpunten die wij zagen in de dagelijkse praktijk, praktische informatie gedeeld over de gang van zaken in het beroepsonderwijs en mee gedacht over de effectiviteit van potentiele oplossingen.

De rol die je als Expertdeelnemer hebt is dus voornamelijk ondersteunend aan het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Denktank, waar de klassieke deelnemers full time werkzaam zijn. Je denkt mee over oplossingsrichtingen, stuurt aan op krachtige ideeën en verspreid analysevragen in eigen netwerk (doelgroep middelbaar/hoger beroepsonderwijs). Ook woon je verschillende inspiratiesessies en trainingssessies bij die inspelen op verschillende vaardigheden en competenties. De samenwerking tussen studenten vanuit MBO, HBO en WO verloopt enorm goed en is een inspiratie voor alle partijen wat betreft interdisciplinair werken. In de afgelopen maanden ben ik door de Denktank bijvoorbeeld gegroeid in het buiten mijn comfortzone treden en het vergroten van mijn netwerk. Ik heb een presentatie mogen geven aan minister Jet Bussemaker van OCW tijdens een gezamenlijke lunch op het ministerie in Den Haag, een ervaring die ik buiten de Denktank om niet snel zou zijn tegengekomen maar een waar ik zeker van gegroeid ben. Het deelnemen aan de Nationale Denktank biedt veel verschillende mogelijkheden die aansluiten bij ieders persoonlijke wensen en doelen en waar elke expertdeelnemer kon werken naar mogelijkheid. De eigen studie die iemand volgt gaat natuurlijk nog altijd voor, in mijn geval (Teacherscollege) konden we gelukkig genoeg ruimte krijgen om actief deel te nemen.

Na vele gesprekken met experts uit het veld en uitgebreide onderzoeken wordt er nu toegewerkt naar het concretiseren van de innovatieve en praktische oplossingen voor het beroepsonderwijs van de toekomst. Deze 11 oplossingen presenteerden we op 8 december in de Zuiderkerk in Amsterdam.

Aanbevelingen van de Nationale Denktank:

SNELLERE INNOVATIE

De Nationale DenkTank 2016 ziet dat innovatie makkelijker wordt als de betrokken onderwijspartijen vaker met elkaar in gesprek gaan. Docenten, bestuurders, studenten en andere onderwijsmedewerkers moeten elkaar kunnen vinden, en samen kunnen werken aan een cultuur waarbinnen innovatie de norm is. Zowel binnen de opleiding als binnen de gehele instelling. En tussen onderwijsinstellingen onderling.

HELP DOCENTEN PROFESSIONALISEREN:
Mbo’s en hbo’s zouden daarom meer tijd en ruimte moeten maken voor de structurele professionalisering van docenten. De Nationale Denktank 2016 is van mening dat tien procent van de werktijd besteed moet worden aan professionalisering, en heeft een eerste aanzet gemaakt voor vier verdiepende trajecten. Deze trajecten duren elk minimaal een jaar. Op deze manier krijgen docenten in het beroepsonderwijs meer mogelijkheden tot ontwikkeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *