‘De voorlichting laat te wensen over’

Studenten weten vaak te weinig over waar zij recht op hebben, vindt Anja Schuurman, voorzitter van het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ). Daarom lanceert de SOOZ een nieuwe OERdom-campagne die studenten bekend moet maken met de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Waaróm weten studenten daar zo weinig van?
“Omdat hogescholen vaak te weinig voorlichting geven over dit onderwerp. Onderwijsinstellingen zijn verplicht hun studenten goed voor te lichten over hun rechten en plichten maar dat laat nog al eens te wensen over.”

Jullie hebben daarover toch al campagne gevoerd?
“Klopt. Een tijdje geleden lanceerde het SOOZ in samenwerking met Studenten Overleg Medenzeggenschap (SOM) de campagne: ‘ben jij OERdom?’. Die moest studenten prikkelen om uit te zoeken wat hun OER eigenlijk is, waar je die kunt vinden en wat er in staat omschreven. De campagne is niet alleen gevoerd op het Windesheim, maar ook op Hogeschool Viaa, de Katholieke Pabo Zwolle en ArtEZ.”

Waar kunnen studenten meer over hun OER vinden?
Op benjijoerdom.nl is basisinformatie te vinden. Het SOOZ heeft daarnaast een pagina van onze website alle informatie op toegankelijke wijze weergegeven  in vijf beknopte punten. Dat is te vinden op sooz.nl/oerdom. Ondanks het feit dat de campagne officieel ten einde is gekomen, blijft de informatie beschikbaar op beide sites.” (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *