‘Liever aandacht voor kwaliteit’

Afgelopen vrijdag bracht de commissie-Slob, ingesteld door de Vereniging Hogescholen, een bezoek aan Windesheim om te horen hoe men hier terugkijkt op de Prestatieafspraken.

De commissie sprak met drie groepen: een bestaande uit docenten/studenten, een met directeurs/managers en een groep bestaande uit mensen van buiten en projectmanagers prestatieafspraken van Windesheim. “Het beeld dat uit de gesprekken naar voren kwam,” vertelt beleidsadviseur Erik Doves,  “was dat het natuurlijk niet prettig was dat het hele proces top down vanuit het ministerie was georganiseerd. Maar tegelijkertijd was men het erover eens dat het goed was dát het was gebeurd.  Er is op deze manier beweging gecreëerd. Studiesucces staat nu écht op de agenda.”

De commissie komt vóór de Kerstdagen met haar bevindingen. Daarna evalueert de minister in 2017 het systeem. Doves verwacht dat landelijke afspraken “ook na 2017 in een of andere vorm terugkeren.” Hoe is nog ongewis. Veel hangt af van de uitkomsten van de verkiezingen in maart. “Als Windesheim hopen we dat er daarbij meer aandacht komt voor kwalitatieve afspraken in plaats van kwantitatieve. Daarnaast willen wij graag een deel van de afspraken met de regio maken. Windesheim is immers diep geworteld in de Regio Zwolle en Flevoland. Niet alleen vanwege onze instroom maar ook omdat de meeste afstudeerders in de regio aan de slag gaan. In dit licht bezien is het extra belangrijk om te kijken hoe de regio tegen onze afgestudeerden aankijkt.“ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *