Bmr: economische studies anders indelen

Nieuwe landelijke lijst croho per september 2018

  • De economische opleidingen worden landelijk opnieuw ingedeeld.
  • Enkele studies moeten hun beroeps- en opleidingsprofiel flink herschrijven.

Windesheim gaat komend studiejaar de verbreding van enkele bmr-opleidingen voorbereiden, zodat die passen in de nieuwe landelijke normen. In de tussentijd mogen er geen nieuwe studies worden gestart, vertelt directeur business school Jolande Gomolka.

Het ministerie heeft een nieuwe lijst samengesteld van erkende opleidingen (het centraal register opleidingen hoger onderwijs, ofwel croho). De nieuwe lijst gaat in per september 2018. De herordening is bedoeld om het grote opleidingsaanbod overzichtelijker en toekomstgerichter te maken. Van de vijftig huidige croho-opleidingen in de economische richting blijven er slechts dertig over. Toch verdwijnen de meeste studies niet, maar ze veranderen in differentiaties (afstudeervarianten) van een bredere ‘stamopleiding’.
Zo wordt Windesheims Bedrijfskunde MER een van de drie differentiaties van de nieuwe stamopleiding Bedrijfskunde, samen met de opleidingen Toegepaste Bedrijfskunde en Business Management van andere hogescholen.

Gomolka: “De hogescholen kunnen zelf bepalen waar de grens ligt tussen de stam en de differentiatie, dus de wijziging hoeft geen grote gevolgen te hebben. De studies die onder dezelfde croho komen te vallen zijn immers bij elkaar gebracht op grond van hun inhoudelijke verwantschap. Natuurlijk moeten er voor de nieuwe croho nieuwe beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld worden en kunnen de opleidingseisen en curricula wijzigen.”
Dat geldt bijvoorbeeld voor Windesheims Financial Services Management dat samen met Fiscaal Recht en Economie differentiatie wordt van de stamopleiding Finance & Advice.

Ook commerciële Economie wordt een differentiatie van de stamopleiding Commerce en International Business and Languages wordt een differentiatie van de stamopleiding International Business. Bij de andere bmr-opleidingen verandert er weinig tot niets.
Komend voorjaar worden alle landelijke wijzigingen duidelijk, waaronder de graadtoevoegingen (bijvoorbeeld Bachelor of Science of Bachelor of Arts) voor de nieuwe stamopleidingen. Tenslotte moeten de studies die onder eenzelfde croho komen te vallen kiezen of ze per 2018 alleen de eerstejaars met de nieuwe opleiding willen laten beginnen terwijl ouderejaars in de oude opleiding verder gaan. “Bij kleine wijzigingen is zulk uitfaseren niet nodig en kunnen alle studenten in één keer over”, aldus Gomolka. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *