Windesheim krijgt magere voldoende van reviewcommissie

Positief slot aan het tijdperk van de prestatieafspraken

  • Windesheim heeft niet alles gehaald, maar het eindoordeel is positief.
  • Zes hogescholen kregen onvoldoende en worden gekort op hun subsidie.

Windesheim heeft niet alle Prestatieafspraken kunnen realiseren, maar heeft voldoende zijn best gedaan om een voldoende te krijgen. Zo luidt, kort gezegd, het oordeel van de ‘reviewcommissie’ die op 13 september Zwolle bezocht, om de resultaten van Windesheim ten aanzien van de Prestatieafspraken met het college te bespreken.

De commissie vroeg die dag, waarbij naast cvb-voorzitter Henk Hagoort ook oud-voorzitter Albert Cornelissen aanwezig was, vooral door over studiesucces. De discussie, zo vertelt Duco Adema, de ‘trekker’ van dit onderwerp studiesucces, “verliep zeer constructief.” Het bachelor rendement Windesheim vertoont een opgaande lijn, en er zijn tekenen dat deze lijn zich doorzet. Adema: “Met name bij het domein techniek zijn de resultaten goed; bewegen & educatie blijft helaas achter.” Adema hield aan de bijeenkomst met de review commissie ‘een positief gevoel’ over en dat blijkt nu niet ten onrechte. Windesheim heeft een voldoende gekregen, terwijl zes hogescholen, waaronder Leiden, Rotterdam en InHolland, een onvoldoende kregen. Zij zullen op hun subsidie gekort worden. Afgesproken was dat zeven procent van het totale bedrag aan de uitvoering van de Prestatieafspraken gekoppeld zou worden.

De commissie sprak haar tevredenheid uit over de ontwikkelingen op het terrein van studiesucces – ook al is Windesheim nog niet waar zij moest zijn. Zeven jaar geleden  was het aantal afgestudeerden binnen vijf jaar 54 procent. Momenteel ligt dat op zestig – maar het streven vastgelegd in de Prestatieafspraken was zeventig procent. Het college gaf echter aan dat streven zeker voort te zetten. Omdat Windesheim het aantal uitvallers heeft weten te verlagen zonder een al te grote stijging van het aantal switchers, en omdat de hogeschool er ook in is geslaagd om de uitval in het eerste en tweede jaar terug te dringen, besloot de commissie dat een positief eindoordeel desondanks gerechtvaardigd was. (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *