Meer studenten moeten excelleren

Het honours-onderwijs op Windesheim slaat een nieuwe weg in. Er moeten meer studenten worden bereikt.

Elk domein moet in 2022 een eigen honours programma hebben, naast de twee Windesheimbrede programma’s die er reeds zijn. Josephine Woltman Elpers, directeur van Techniek en portefeuillehouder van honours-onderwijs: “We streven ernaar dat in 2022 tenminste twee procent van alle bachelor-studenten heeft meegedaan aan een honours programma.” Dat kan zijn: het Windesheim Honours College, een hogeschoolbreed programma of wat voorheen een honours track heette. “De doelstelling moet realiseerbaar zijn. Eigenlijk wil je naar vijf procent, maar je kunt niet in één klap de organisatie omgooien.”

Binnen de opleidingen wordt ingezet op ‘professioneel excelleren’, hierbij draait het om verdieping. “Een extra moeilijke stage doen of een complexere scriptie.” Hoe dat terugkomt op het einddiploma, is aan de opleidingen. “Dat wordt in het nieuwe onderwijsconcept vastgelegd.”

Met het aflopen van het prestatieakkoord, verdwijnt ook het predicaat ‘topopleidingen’. Alleen het whc haalde de doelstelling van louter ‘goed’ op de NSE. Woltman Elpers: “Maar alle topopleidingen hebben heel duidelijk laten zien dat externe partijen hen als een zeer goede opleiding zien.” (WvE)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *