Nieuwe minor leert omgaan met verschillen

De nieuwe minor ‘diversiteit’ werd tijdens het afscheid van Albert Cornelissen gepresenteerd als een cadeau voor de scheidende cvb-voorzitter

De minor wordt nu verder ontwikkeld door lector sociale innovatie Sjiera de Vries en staat open voor bachelorstudenten die hun beroepsstage van een half jaar hebben afgerond (en dus al 150 studiepunten hebben behaald). Een en ander wordt gebaseerd op opdrachten van werkgevers. De Vries: “Wat de minor gaat bieden is mogelijkheden om in verschillende praktijksituaties te bekijken hoe men omgaat met diversiteit, mee te denken over hoe het beter kan.”

Er wordt veel gediscussieerd over diversiteitbeleid. Met name over de vraag of je als organisatie actief moet streven naar extra instroom van minderheidsgroepen. De Vries: “In de minor gaan we uit van een ander startpunt: niet de vraag of we al dan niet meer diversiteit willen, maar het gegeven dat er diversiteit is en dat je je daar als professional dus toe moet verhouden. We denken dat het waardenvoller is om rekening te houden met de verschillen tussen mensen. En dán voorkomen dat mensen minder kansen hebben op instroom, doorstroom, goede zorg, et cetera, op basis van (over het algemeen) niet ter zake doende aspecten als sekse, etnische achtergrond of leeftijd.” (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *